Danmark: Både eksport og import steg i november

Foto: Michael Nagle

Eksporten af varer og tjenester steg samlet med 3,3 pct. i sæsonkorrigerede tal i november, mens importen steg med 1,6 pct. Det resulterede i en stigning i handelsoverskuddet på 1,9 mia. kr. i november.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I november var der et samlet overskud på betalingsbalancens løbende poster på 15,2 mia. kr. mod 12,7 mia. kr. i måneden før. Tallet for oktober er blevet revideret op fra tidligere oplyste 10,2 mia. kr.

Fra oktober til november faldt den samlede eksport af varer og tjenester til EU-landene med 0,3 pct. Eksporten til Tyskland steg, mens eksporten til Sverige faldt.

Eksporten til lande uden for EU steg med 6,5 pct. i november, hvilket primært var drevet af en stigning i eksporten til USA.

Ser man på den del af vareeksporten, der krydser grænsen, er den i november påvirket af, at eksporten af kemikalier, herunder medicinalvarer, steg med 22 pct.

Den udgjorde dermed 25 pct. af den samlede eksport af varer, der krydser grænsen.

Eksporten af søtransport steg i november med 1,6 pct. og udgjorde knap halvdelen af den samlede tjenesteeksport.

For januar til oktober er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster blevet justeret med 3,5 mia. kr. for 2020 i forhold til den seneste offentliggørelse.

- Opjusteringen skyldes især en nedjustering af vareimporten samt opjustering af tjenesteeksporten, skriver Danmarks Statistik.

Læs også