Økonomi

Forbrugerne driver væksten i dansk økonomi

Danmarks bruttonationalprodukt, BNP, steg med 1,1 pct. i 2016, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Foto: Christian Klindt Sølbeck

Væksten i dansk økonomi blev i 2016's sidste fjerdedel trukket af en stor fremgang i privatforbruget.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik om bruttonationalproduktet, BNP.

I fjerde kvartal af 2016 steg BNP med 0,2 pct., mens fremgangen i privatforbruget var på 1,5 pct. i samme periode. Det viser første beregning af det kvartalsvise nationalregnskab, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser.

Fremgangen i privatforbruger var særlig stor i »forbruget af andre varer, mens også forbruget af tjenester og køb af køretøjer voksede«, skriver Danmarks Statistik.

For året steg steg privatforbruget samlet med 2,1 pct. Til gengæld var der tilbagegang for det offentlige forbrug, som faldt med 1,1 og 0,2 pct. i henholdsvis hele 2016 og fjerde kvartal af året.

I 2016 steg BNP samlet med 1,1 pct., og det er der ifølge Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, meget positivt i.

»Dansk økonomi klarede sig faktisk bedre gennem 2016 end først frygtet, og samtidig skal man glæde sig over at 2016 bød på den kraftigste stigning i beskæftigelsen siden 2007. Samlet voksede beskæftigelsen således med 48.000 personer i 2016,« siger han i en kommentar.

Spørger man Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv, er BNP-tallet dog udtryk for, at der brug for reformer i dansk økonomi.

»Trods den meget begrænsede vækst i BNP, så steg beskæftigelsen kraftigt i 2016. Det er naturligvis positivt med stigende beskæftigelse, men bagsiden af medaljen har været negativ produktivitetsvækst i den private del af dansk økonomi. Det er stærkt problematisk med negativ produktivitetsvækst. På den langt bane er det produktivitetsvækst, som skal sikre fremgang i vores velstand. I fjerde kvartal steg beskæftigelsen med 12.300 personer i forhold til kvartalet før. Målt over det seneste år er der skabt 49.000 arbejdspladser,« siger han i en kommentar.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener, at 2017 kan blive et »rigtigt godt år for dansk økonomi«. Det er Dansk Byggeri delvist enig i.

»Ser vi frem mod den økonomiske udvikling i 2017, så peger de økonomiske nøgletal i retning af en stigende vækst, som Dansk Byggeri skønner, vil ligge mellem 1,5 og 2,0 pct. Det skyldes, at der i år ventes at være flere vækstmotorer i gang på samme tid, mens de forestående udfordringer med adgang til tilstrækkelig arbejdskraft formentlig først slår igennem i 2018, om end det er en udfordring, der allerede bør adresseres nu,« siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, i en kommentar.

Læs også