Økonomi

Eksporten dykkede i januar - men trenden er positiv

Foto: Frank Augstein/AP

Eksporten faldt med 3,0 procent. Set over de seneste tre måneder er der dog pæn fremgang.

Eksporten kom ikke alt for godt fra start i 2017, hvor det i januar ifølge Danmarks Statistik blev til en sæsonkorrigeret tilbagegang på 3,0 procent i forhold til december.

Men det skal ses i forhold til meget flotte decembertal, og til at de seneste tre måneder trods alt har budt på en fremgang på 6,0 procent.

- Det er normalt med store udsving fra måned til måned, og den underliggende tendens peger i den rigtige retning.

- Det ser bestemt ud til, at eksporten yder et positivt bidrag til væksten i Danmark i øjeblikket, skriver Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, i en kommentar.

Fremgangen i eksporten er ifølge Nykredits cheføkonom, Tore Stramer, blandt andet drevet af valutaforskydninger.

- Den positive udvikling i eksporten skal helt naturligt ses i lyset af, at aktiviteten på vores vigtigste eksportmarkeder er tiltaget pænt over de seneste måneder.

- Dertil kommer, at kronekursen er faldet tydeligt over for dollaren. Det betyder, at de danskproducerede varer nu fremstår billigere på de dele af eksportmarkedet, der afregner i dollar, skriver han i en kommentar.

Tilbagegangen i januar skyldes tilbagegang i varegrupperne forarbejdede varer, færdigvarer og maskiner.

Til gengæld var der fremgang inden for råstoffer og kemikalier.

Importen faldt næsten tilsvarende i januar, og dermed er handelsbalancen fortsat positiv.

Vi eksporterede således for 7,5 milliarder kroner mere, end vi importerede, når man korrigerer for sæson.

Læs også