Politik

Olie og gas

14.02.20
Det er første gang, det er blevet undersøgt, hvordan luftforurening fra fossile brændsler påvirker folks helbred og de finansielle omkostninger relateret hertil. Arkivfoto: AP

Luften er tyk af sort energi

Fossile brændsler har ikke kun store omkostninger for miljøet. Olie, gas og kul koster på globalt plan 8 mia. dollar hver eneste dag. Det svarer årligt til 3,3 pct. af det globale BNP....
13.02.20
Oliestaterne har fortsat penge til investeringer, men på et tidspunkt løber pengekassen tom, og det store spørgsmål er, om oliestaterne i tide formår at omstille sig til en verden, hvor olien har udspillet sin rolle. Foto: AP/Jacob Ford

Pengene fosser ud af oliestaternes pengetanke

I årtier har Mellemøstens oliestater tjent enorme summer på at hente den eftertragtede råolie op fra undergrunden og sælge den dyrt til resten af verden. Men de seneste fem år har pris...