Politik

EU-Kommissionen

03.01.22

EU vil måske erklære atomkraft og naturgas for "grønt"

Europa-Kommissionen vil erklære atomkraft og naturgas som grøn energi i missionen om at gøre Europa klimavenligt. Det skriver New York Times. Hvis forslaget godkendes af EU og bliver mærket som bæredygtig investering, kan det udløse investeringer i...
15.12.21

EU-udspil vil stoppe metanudslip hurtigt

Kommissionen vil kræve, at olie-, gas- og kulsektoren måler, rapporterer og bekræfter udslip af den stærke drivhusgas metan. Der skal være strammere regler, der sørger for, at selskaberne opdager metanudslip. Og når de opdager dem, skal de sørge fo...