Politik

Ny parkeringsregel udløser bøder - nu bliver den sløjfet

Efter advarsler fra bl.a. FDM bliver en ny parkeringsregel lavet om.

I dag siger loven, at en bil ikke må være bredere end 2,55 meter. Men der er ingen krav til bredden af parkeringspladser.

En ny, udskældt parkeringsregel er på vej til at blive ændret, kun få dage efter at den trådte i kraft.

Ved årsskiftet blev p-reglerne på offentlige veje præciseret, således at man fremover risikerer en p-afgift, hvis bilen ikke holder sig inden for kantlinjen i en parkeringsbane.

Den nye p-regel har mødt stærk kritik fra bl.a. bilistorganisationen FDM. Den peger på, at mange parkeringsbaner på danske veje slet ikke er brede nok til, at selv smalle køretøjer kan parkere der, uden at mindst to hjul er placeret på den brede kantlinje.

Og kritikken ser nu ud til at virke.

Et flertal i Folketinget bestående af regeringen og Dansk Folkeparti har netop besluttet, at den nye p-regel skal præciseres hurtigst muligt.

»Det er ikke rimeligt at lave parkeringspladser på en måde, hvor man reelt ikke har mulighed for at holde lovligt. Derfor skal vi ændre forbuddet imod at holde på kantlinjen, så længe man ikke overskrider den,« siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

Ministeren har bedt Vejdirektoratet forberede den nødvendige ændring, så de præciserede regler kan træde i kraft hurtigst muligt.

I dag siger loven, at en bil ikke må være bredere end 2,55 meter. Men der er ingen krav til bredden af parkeringspladser. FDM har tidligere foreslået, at der indføres krav om, at parkeringsbaner som minimum er 2,60 meter brede.

Men nu bliver den nye, kritiserede p-regel i stedet præciseret. Dermed bliver det tilladt at parkere på kantlinjen, så længe bilens dæk ikke overskrider den ydre kantlinje.

Læs også