Politik

Socialdemokratiet vil ændre den økonomiske vejrudsigt

Efter mange års kritik af Finansministeriets regnemodeller, mener Socialdemokratiet nu at have fundet et svar. En ny regnemodel skal udregne effekterne af velfærdsinvesteringer.

Når der ansættes pædagoger i landets daginstitutioner, skal det ikke længere kun regnes som en offentlig udgift, mener Socialdemokratiet. De vil gøre op med Finansministeriets regnemodeller, så der ligesom for skatter og afgifter regnes på effekterne af indsatserne på velfærdsområder som blandt andet beskæftigelse, uddannelse, integration og sundhed. Arkivfoto: JP

År og dag har venstrefløjen - både den politiske og økonomfaglige - brugt på at kritisere Finansministeriets regnemetoder. I det magtfulde ministerium lægger man til grund, at en del udgifter til skatte- og afgiftslettelser ender retur i statskassen. Blandt andet fordi, folk arbejder mere eller bruger flere penge. Derfor er en del af lettelserne selvfinansierende og kan besluttes uden, at der skaffes finansiering krone til krone.

Men når det gælder udgifter til offentligt forbrug, har Finansministeriet ikke ment, at der var tilstrækkelig viden til at udregne effekterne af f.eks. ekstra pædagoger eller flere skolelærere. Derfor har politikerne på det område været tvunget til at finansiere hver en krone, de ville bruge på velfærdsinitiativer. ..

Læs også