Politik

Særinteressernes valg i USA

Når amerikanerne går til valg, stemmer de ikke kun om kongresmedlemmer, men traditionen tro også om dommere, sheriffer og en stribe lokale emner.

Ved en tema-fest på en bar i Denver ryger festdeltagerne marihuana. Colorado var den første amerikanske stat, der legaliserede hash til rekreativ brug. Foto: AP Foto: Brennan Linsley/AP

Ved siden af at fylde ledige pladser i Repræsentanternes Hus og Senatet skal amerikanske vælgere ved midtvejsvalget i november tage stilling til en række enkeltsager som f.eks. størrelsen på mindstelønnen, finansiering af aborter og legalisering af cannabis.

Tværs over USA’s 50 stater forsøger interessegrupper at fremme deres specifikke sager, ligesom politikerne går i tænkeboksen for at lokke flere vælgere op af sofaen, jacuzzien eller den elektriske golfbil.

Det er der god grund til. Valgdeltagelsen ved midtvejsvalg er normalt noget lavere end ved præsidentvalg, og for fire år siden gik det helt galt, da kun 36,4 pct. af de stemmeberettigede mødte frem.

Det var den laveste valgdeltagelse siden 1942, altså i 72 år.

Lykkes det at samle underskrifter nok, kan interessegrupper forlange at få deres forslag prøvet.

Hash har været på stemmesedlen i mange stater i de senere år. Her i 2018 kan vælgerne i Michigan og North Dakota beslutte at følge stater som Colorado og Washington og fuldstændig legalisere dyrkning, salg og brug af marihuana. I Missouri og Utah skal de derimod kun afgøre, om cannabis til medicinsk brug skal tillades.

Skal slaveriet ophæves?

Abort er et andet brandvarmt emne, der i mange stater er velegnet til at lokke vælgere frem. I tre stater, Alabama, West Virginia og Oregon, får vælgerne mulighed for at tage stilling til, om det skal være sværere at finansiere aborter med penge fra skatteyderne.

En af de mere bizarre afstemninger vil foregå i Colorado, hvor vælgerne ifølge en opgørelse fra Fox News skal tage stilling til, om de vil ophæve slaveriet.

Selv om USA’s forfatning forbød slaveri for 150 år siden, er der stadig en kattelem i Colorados statsforfatning. Her står der, at en person stadig kan blive dømt til slaveri, hvis han eller hun begår en forbrydelse. Den sidste sætning foreslås fjernet.

I Florida får vælgerne mulighed for både at forbyde elektroniske cigaretter på indendørs arbejdspladser og boringer efter gas og olie i statens farvande.

Valget kan desuden afgøre, om 1,5 mio. borgere i solskinsstaten, der har afsonet domme for forbrydelser, kan få deres stemmeret tilbage. Bortset fra mordere og sexforbrydere.

I to stater, Arkansas og Missouri, foreslår interessegrupper at hæve mindstelønnen fra 8,5 dollars (55 kr.) nu til 9,25 dollars (60 kr.) i januar 2019 og 11 dollars (71 kr.) i januar 2021.

Læs også
Top job