Politik
0

Danske fiskere er bekymrede over EU-forslag til højere kvote

EU-Kommissionen lægger onsdag med et forslag til fiskekvoter for Nordsøen og Skagerrak op til en markant større kvote på blandt andet jomfruhummer. Foto: Colourbox

Fiskerne plejer at klappe i hænderne, når kvoterne er store, så der kan landes fisk og tjenes penge. Men det kan også blive for meget for de danske fiskere.

EU-Kommissionen lægger onsdag med et forslag til fiskekvoter for Nordsøen og Skagerrak op til en markant større kvote på blandt andet jomfruhummer.

Man vil øge kvoten med 65 procent, og det er næsten "for positivt", mener Danmarks Fiskeriforening.

- En kvoteforøgelse på 65 procent er nok lige i overkanten. Jeg ved godt, at det lyder lidt underligt i forhold til fiskeriet. Men vi vil egentlig godt mane til besindighed om kvotefastsættelsen, siger underdirektør Kenn Skau Fischer.

Bekymringen går på, at det for fiskeriet er uhensigtsmæssigt, at man det ene år hæver kvoten voldsomt, hvis man året efter sænker den markant.

- Vi vil hellere have større stabilitet, end vi vil have disse meget store udsving, siger Kenn Skau Fischer.

Fiskeriet af jomfruhummer er blandt de fem vigtigste fiskerier i Danmark.

Overordnet er udspillet fra kommissionen dog "ganske positivt" set fra de danske kuttere.

Flere af de arter, der har stor betydning for dansk fiskeri, er ikke omfattet af kommissionens forslag. Det gælder torsk, kuller og sej.

Kvoter for disse arter skal først forhandles med Norge. Resultatet af de forhandlinger kommer i slutningen af november.

Alle kvoterne for Nordsøen bliver endeligt forhandlet og fastsat under et møde mellem EU-landenes fiskeriministre 17. og 18. december i Bruxelles.

Europa-Kommissionen baserer udspillet til kvoter på en biologisk vurdering fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (Ices).

- Vi har grundlæggende stor tillid til den biologiske rådgivning. Vi mener også, at kommissionens forslag for jomfruhummer og rødspætter i Kattegat er bæredygtigt, siger Kenn Skau Fischer.

Længe har der været skarp kritik fra miljøorganisationer, der mener, at EU-kvoterne er en trussel mod det bæredygtige fiskeri.

Bestanden af populære fisk som torsk og sild er under pres i nogle af de farvande, hvor danske fiskere er ude med nettet.

BRANCHENYT
Læs også