Politik

Afgiften på øl og vin bliver sænket

Regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at sænke afgiften på øl og vin som en del af næste års finanslov. Samlet er der afgiftslettelser og bedre forhold til erhvervslivet for samlet 500 mio. kr.

Samlet indeholder den nye finanslov initiativer for 0,5 mia. kr. til dansk erhvervsliv. Arkivfoto: Finn Frandsen

Som en del af finansloven for næste år er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at sænke afgiften på øl og vin for at gøre varerne mindre følsomme over for grænsehandel.

»Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at nedsætte ølafgiften. Der afsættes 70 mio. kr. i 2019, 90 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 85 mio. kr. i 2022 til finansiering af lempelsen,« står der i aftaleteksten.

»Regeringen og Dansk Folkeparti er endvidere enige om at nedsætte vinafgiften. Der afsættes 25 mio. kr. i 2019 og 35 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr. årligt i 2021-2022 til finansiering af lempelsen,« står der endvidere i teksten.

Samlet indeholder den nye finanslov initiativer for 0,5 mia. kr. til dansk erhvervsliv.

Udover en sænkelse af afgiften på øl og vin skal pengene bruges på en sænkelse af rumvarmeafgiften og en afskaffelse af affaldsgebyret. Ifølge regeringen er der i dag 250.000 virksomheder, der betaler affaldsgebyr.

»Kommunerne opkræver samlet set i størrelsesordenen 100 mio. kr. årligt via administrationsgebyret. Heraf vurderes det, at op til omkring halvdelen går til opkrævning og kommunernes sagsbehandling af virksomheders ansøgning om fritagelse fra gebyret,« står der i aftaleteksten.

Derfor afsættes der en ramme på op til 50 mio. kr. årligt til at afskaffe administrationsgebyret.

Også elvarmeafgiften til sommerhuse bliver lempet. I dag betaler elopvarmede helårsboliger en nedsat afgift på ca. 25 øre pr. kWh af det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh. I finanslovsaftlen er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om, at udvide ordningen til også at gælde for sommerhuse, hvilket ligestiller sommerhuse med helårsboliger.

Der afsættes ca. 90 mio. kr. i 2019, ca. 100 mio. kr. i 2020, ca. 110 mio. kr. i 2021 og ca. 110 mio. kr. i 2022 til at finansiere mindreprovenu som følge af lempelsen , står der i aftaleteksten.

Læs også
Top job