Politik

Overblik: Det indeholder finansloven for 2019

Når kalenderen viser 2019, får pensionister flere penge på lommen.

Et nyt udrejsecenter etableres på øen Lindholm, der ligger ud for Møn. Grafik: JP

Det er i hvert fald et af målene med finanslovsaftalen for næste år, som regeringen og Dansk Folkeparti fredag er blevet enige om.

Foruden bedre økonomi til landets ældre er der i aftalen også fokus på en strammere udlændingepolitik samt sundhed.

Få overblik over centrale dele af indholdet i finanslovsaftalen for 2019:

PENSION OG ÆLDRE:

* Satspulje-ordningen afskaffes.

* Folkepensionens grundbeløb stiger i 2019 og skal fra 2020 følge lønudviklingen.

* Staten indbetaler 0,3 pct. af overførselsydelsen ekstra hvert år på en obligatorisk pensionsopsparing for nogle grupper på overførselsindkomst.

UDLÆNDINGE:

* Et nyt udrejsecenter etableres på øen Lindholm, der ligger ud for Møn.

* Straffen skærpes, hvis udviste kriminelle eller personer på tålt ophold overtræder udlændingeloven.

* Der er sat penge af til at forlænge den midlertidige kontrol ved grænsen til Tyskland.

* Der kommer en mulighed for at indføre et loft over familiesammenføringer.

* Myndighederne skal gå til grænsen af de internationale konventioner, når det skal afgøres, om personer skal have inddraget eller nægtet forlænget opholdstilladelse.

* Integrationsprogrammet for alle nyankomne flygtninge ændrer navn til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Integrationsydelsen skifter tilsvarende navn.

SKATTER OG AFGIFTER:

* Cirka 500 mio. kr. årligt sættes af til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet. Det gør det ifølge regeringen og Dansk Folkeparti lettere at drive firmaer i Danmark.

Kilde: Finansministeriet.

Læs også
Top job