Ledere vil have far på barsel i fire måneder

Kun sådan får kvinder lige løn og lige karrieremuligheder, lyder argumentet fra Ledernes Hovedorganisation.

Flere erhvervskvinder bakker op om idéen om, at fædre skal tage barsel. Arkivfoto: Joachim Ladefoged

Glem lige løn og lige karrieremuligheder, hvis ikke mænd og kvinder begynder at dele barslen mere lige imellem sig.

Sådan lyder det fra Ledernes Hovedorganisation, der efter lange overvejelser bryder med sin hidtidige holdning om at lade fordelingen af barsel være op til familierne selv. I stedet for vil Lederne gå radikalt til værks med et af de hidtil mest vidtgående forslag.

Lederne vil øremærke 16 ugers barselsdagpenge til faderen. Det vil betyde, at moderen kun kan holde barsel med penge fra det offentlige i 30 uger efter fødslen – mod op til 46 uger i dag. Hvis familien vælger, at moderen skal tage flere uger, bliver det for egen regning.

»Barsel lægger en alvorlig dæmper på kvinders lønudvikling og karrieremuligheder. Derfor er vi nødt til at gøre noget og gå grundigt til værks,« siger viceadm. direktør hos Lederne Bodil N. Ismiris.

Hun understreger, at forslaget ikke gælder retten til fravær, men den offentlige finansiering.

»Samfundet har en legitim interesse i at blande sig. I et lille land som Danmark er det fuldstændig afgørende, at talentmassen – og dermed også kvindernes talenter – bliver bragt mest muligt i spil,« siger Bodil N. Ismiris.

To af landets førende erhvervskvinder, TV 2’s adm. direktør, Merete Eldrup, og seniorvicepræsident i Dell Anja Monrad er enige i, at tiden er kommet til at reservere en del af barslen til mændene.

»Glem kvoter i bestyrelser; øremærket barsel er det rigtige sted at tage fat,« siger Merete Eldrup.

Dansk Arbejdsgiverforening er imod øremærket barsel og vil lade familierne bestemme selv, mens fagbevægelsen ikke har en samlet holdning. Bl.a. sygeplejerskerne, pædagogerne og Foa går dog ind for øremærket barsel.

Socialdemokratiet ønsker i princippet at øremærke halvdelen af de uger, som forældrene i dag kan dele frit imellem sig, til faderen. Han skal dog stadig have mulighed for at give såvel retten til fravær som barselsdagpengene til moderen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), men Danmark stemte imod, da EU i januar vedtog at øremærke to måneders barsel til faderen. EU-reglerne ventes at blive til dansk lov inden for tre år.

I gennemsnit tager moderen i dag 296 dages barsel, mens faderen tager 38 dage.

Læs også
Top job