Politik

Regeringens plan sender langt under 17.000 fra job til pension

Mens Socialdemokratiets pensionsplan kan sende 2.850 fuldtidsbeskæftigede på pension årligt, kan regeringens blot sende nogle få hundrede på pension. »Det burde regeringen have gjort opmærksom på,« lyder det fra Cepos.

Den 57-årige murer Brian Olsen er nedslidt med et dårligt knæ og må tage smertestillende for at passe sit arbejde. Han tvivler på, at der fra politisk side – om det så er Venstre eller Socialdemokratiet, der vinder valget – vil komme en pensionsløsning, som gavner ham. Arkivfoto: Casper Dalhoff

Tallet 17.150 var helt centralt, da regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale i sidste uge præsenterede en aftale om en seniorpension.

»Seniorpension giver en ret til en ny gruppe mennesker, som får mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. På tidspunktet for aftaleindgåelsen skønnes det, at der vil være i alt ca. 17.150 personer i ordningen, når den er fuldt indfaset i 2025,« står der i den politiske aftale, som blev fremlagt på et pressemøde.

Men en stor del af de 17.150 personer er i forvejen på overførselsindkomst. Når ordningen er fuldt indfaset i 2025, vil blot 3.400 personer være kommet fra beskæftigelse, og da stort set alle disse personer vil komme fra væsentligt nedsat arbejdstid, svarer det til, at 800 fuldtidsbeskæftigede vil overgå til ordningen, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom og vicedirektør i den liberale tænketank Cepos, betragter seniorpensionen som »et godt konkret bud« på håndtering af udfordringen med nedslidte på arbejdsmarkedet.

Men kommunikationen fra regeringen har givet »et skævt billede« af antallet, der bliver berørt af ordningen, mener han.

»Der er en meget stor forskel på de 17.000, som regeringen kørte rundt med, og så de 800. Det burde regeringen have gjort opmærksom på. Spørg 100 tilfældige danskere – de vil alle stå tilbage med den opfattelse, at der er mange tusinde beskæftigede, som nu har udsigt til at kunne gå tidligere på pension,« siger Mads Lundby Hansen.

Med regeringens pensionsaftale bliver det muligt for nedslidte at trække sig tilbage seks år før oprindelig pensionsalder. Hvis alle gør det, svarer det til, at omkring 130 fuldtidsbeskæftigede kan tiltræde ordningen hvert år. Til sammenligning vil det sandsynligvis være omkring 2.850 fuldtidsbeskæftigede, der vil kunne tiltræde den pensionsordning, som Socialdemokratiet har fremlagt.

Socialdemokratiets Mattias Tesfaye kalder regeringens brug af tal i denne sag for »totalt utroværdigt og også uhæderligt.«

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) afviser at have fremlagt misvisende tal.

»Vi har ikke puttet med noget,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også