Politik
BREAKING

Socialdemokratiet vil genindføre skatter for at sikre velfærd

Socialdemokratiet fremlægger samlet økonomisk plan frem mod 2025. Flere afgifter skal sikre velfærd.

Henrik Sass Larsen, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen under præsentationen af den opdaterede 2025-plan 'Gør gode tider bedre - for alle" på et pressemøde i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Velfærd skal fremover finansieres af flere skatte og afgifter ifølge Socialdemokratiet, der har modtaget kritik for ikke at fremlægge en samlet plan for landets økonomiske fremtid.

Mandag i valgkampen fremlægger partiet så en økonomisk plan frem mod 2025, som indeholder offentlige udgifter for 37,4 milliarder kroner.

- Der er udfordringer for dansk økonomi, men de er håndterbare, hvis vi fører den rigtige økonomiske politik. Velfærden er presset mange steder, der er blevet skåret meget ned, siger formand Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

En betydelig andel findes i det økonomiske råderum, der er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2025. Derudover findes en del ved at fastholde, eller forhøje og genindføre afgifter.

Specifikt vil Socialdemokratiet tilbagerulle bo- og gaveafgiften og skattelettelser for store kapitalindkomster fra 2009.

Partiet vil fastholde skat på fri telefon og internet, forlænge arbejdsgiverbetalt sygedagpengeperiode fra 30 til 40 dage og indføre afgifter på plastik og kemi.

- Vi sender ingen regninger videre til næste generation, så hele udgangspunktet for os er en ansvarlig økonomisk politik, siger Mette Frederiksen.

Af de 37,4 milliarder kroner i planen afsættes 20,5 milliarder kroner til at skabe "tryghed om velfærden".

Her er Socialdemokratiets økonomiske plan

Folketingets største parti vil bruge 37,4 milliarder kroner, som er fordelt således:

  • 20,5 mia. kr. skal bruges til tryg og nær velfærd, uddannelse, børn, ældre, sundhed mv. Heraf bruges 11,5 mia. kr. på sundhed.

Partiet vil blandt andet ansætte 1000 flere sygeplejersker og indføre en tjenestepligt for nyuddannede læger på seks måneder hos en praktiserende læge i områder, hvor der er lægemangel.

  • 3,0 mia. kr. skal bruges til værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Hvilke grupper, der bliver omfattet af ordningen, er endnu ikke klarlagt i detaljer. Men det handler om de mest nedslidte, der har været på arbejdsmarkedet i mange år.

  • 1,5 mia. kr. skal gå til børn og socialpolitik.

Socialdemokratiet vil styrke de tidlige og forebyggende indsatser, og der skal være flere lærere og pædagoger i skoler og daginstitutioner.

  • 1,5 mia. kr. bruges på uddannelse af unge og ufaglærte.

Da Danmark står over for at mangle mange ufaglærte i 2025, vil Socialdemokratiet blandt andet gøre erhvervsuddannelsernes kvalitetspulje permanent. Partiet vil også øge kompensationen til 110 pct. for ufaglærte, der er i uddannelse, så de bliver på uddannelsen.

  • 1,5 mia. kr. går til en vækstreform.

Socialdemokratiet vil fremme erhvervsvilkårene, herunder med et fradrag på 130 pct. for forskning og udvikling.

  • 0,7 mia. kr. bruges på fire nye skattecentre.

Skattecentrene skal have 1000 nye medarbejdere, og de skal sætte ind over for den omfattende svindel, der er blevet afsløret i de seneste år. Blandt andet med hvidvask i finanssektoren og skatte- og momsunddragelse hos en række virksomheder.

  • 8,7 mia. kr. er en reserve til øvrige velfærdsprioriteringer, klima, miljø og natur, forsvarsforlig mv.

Socialdemokratiet vil primært finansiere sin økonomiske plan ved hjælp af det økonomiske råderum frem mod 2025.

Således vil partiet finansiere sin plan:

  • 27,8 mia. kr. hentes fra det økonomiske råderum.
  • 9,6 mia. kr. sker ved øvrig finansiering.

Socialdemokratiet vil med en ny velfærdslov blandt andet sætte et loft over statens, regionernes og kommunernes brug af konsulentydelser, så de reduceres med 3 mia. kr. årligt.

2,4 mia. kr. hentes via indtægter fra Socialdemokratiets udspil "Danmark er for lille til store forskelle", herunder tilbagerulning af skattelettelser for virksomhedsarvinger.

Andre indtægter kommer blandt andet fra fastholdelse af skat på fri telefon og internet samt via samfundsbidrag fra den finansielle sektor.

Kilde: Socialdemokratiet

Størstedelen af de ekstra penge Socialdemokratiet finder, kommer fra et loft over det offentliges brug af konsulenter, tilbagerulninger af skattelettelser samt et "samfundsbidrag" fra den finansielle sektor.

11,5 milliarder kroner skal gå til sundhedsvæsenet, så de flere børn og ældre der ventes fremover, får en værdig pleje.

Derudover afsættes 1,5 milliarder kroner i 2025 til børn og socialpolitik.

- Vi lever heldigvis længere, og dermed kommer der flere ældre i vores samfund. Der kommer flere små børn, og i takt med at vi bliver flere, der har behov for velfærdssamfundet, så er det altafgørende, at den økonomiske politik understøtter at det demografiske træk dækkes af vores økonomi, siger Mette Frederiksen.

Desuden vil partiet indføre et udvidet forsigtighedsprincip, så man ikke indregner usikre virkninger af det, der kaldes dynamiske effekter.

Både S og Venstre har i valgkampen lagt op til, at pengene fra det økonomiske råderum skal gå at fastholde samme service over for borgerne, når der kommer flere plejekrævende ældre og børn i de kommende år.

Følg serien: 10 idéer, der kan ændre Danmark
Læs om 10 visionære iværksættere og deres idéer. I denne uge dækker FINANS sundhedsbranchen, hvor genmanipulation og en banebrydende afløser for penicillin er under mikroskopet.
Læs serien her
BRANCHENYT
Læs også