Politik

Minister er bekymret for forskningens uafhængighed

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen roser Aarhus Universitet for hurtigt at reagere på kritikken af tilblivelsen af en kødrapport fra universitet.

Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er godt, at Aarhus Universitet har reageret på kritikken af tilblivelsen af en rapport om køds klimabelastning. Foto: Jens Dressing

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen er bekymret for forskernes uafhængighed.

I en kommentar til en undersøgelse fra Aarhus Universitet af en række forskningsrapporter siger hun:

»Det bekymrer mig, at man som forsker i Danmark skal opleve pres på hvad for konklusioner, man skal finde frem til. Det bekymrer mig også, at der er eksempler på, at det ikke er tydeligt, hvem, der har betalt og hvem, der har skrevet. Heldigvis oplever jeg, at Aarhus Universitet tager det her meget seriøst, og jeg oplever generelt en forskningsverden, der er meget optaget af, at man skal kunne stole på forskning i Danmark.«

Undersøgelsen på Aarhus Universitet blev iværksat, efter at det var kommet frem, at Landbrug & Fødevarer havde bidraget skriftligt til en rapport om oksekøds klimabelastning, som var finansieret af Kvægafgiftsfonden. Samarbejdet var ikke tydeligt oplyst, og Landbrug & Fødevarer har siden erkendt, at det gik for langt i processen.

Kødrapporten er udgivet af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet. I alt er 55 rapporter, som bygger på samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, blevet nærmere undersøgt.

I tre af rapporterne er der fundet, hvad universitetet kalder for kritisable mangler. I ét tilfælde er det f.eks. ikke deklareret i rapporten, at en af forfatterne er fra SEGES (et fagligt videns- og innovationshus under Landbrug & Fødevarer).

I to andre tilfælde anføres det ikke, at den eksterne styregruppe har haft mulighed for at kommentere rapporten og hvilke ændringer, det har affødt.

Og i ét tilfælde mangler der forord, så man kan se finansiering og samarbejdspartnerens rolle i projektet.

Foruden de tre rapporter er 34 rapporter »blevet suppleret med et digitalt indstik, som sikrer en præcis og fyldestgørende beskrivelse af samarbejdets karakter. Disse rapporter har ifølge universitetet mindre alvorlige mangler.

»Resultatet viser, at det var helt rigtigt, at Aarhus Universitet i første omgang prompte reagerede, og at det var en rigtig beslutning at kulegrave rapporterne tilbage i årene,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Kommer det bag på dig, at de kan finde mangler i så mange rapporter?

»Jeg synes, at det er rigtig godt at få frem i lyset, hvis det her er udtryk for noget større. Og det må man antage, at universitetet har vurderet, at det er, for det har jo fået konsekvenser hos dem. Hvis vi skal kunne stole på dansk forskning, og det er det, som jeg er minister for at sikre, at vi kan, så er det vigtigt at få sager som de her frem i lyset.«

Læs også