Serier

EU-forslag sender 1,7 mia. til danske fiskere og brexit-ramte

Irland står til at få mest fra EU-pulje efter brexit. Fem af de 27 EU-lande står til at få mere end Danmark.

Brexit - britisk farvel til EU
Foto: René Schütze.

Danmark står ifølge et forslag fra EU-Kommissionen til at få 1,74 milliarder kroner i år fra en særlig EU-pulje, der skal hjælpe medlemslandene med at afbøde omkostningerne ved brexit. Yderligere penge fordeles senere.

I Danmark er det særligt fiskerne, der bliver ramt af, at Storbritannien har forladt EU, da de fremover får ringere adgang til at fange fisk i britisk farvand.

Der er tale om et forslag fra EU-Kommissionen, som blev præsenteret for EU-landene onsdag.

De skal nu drøfte og forhandle om fordelingen af brexit-puljen, der blev aftalt i 2020 som del af langtidsbudgettet for 2021-27.

Forslaget fra EU-Kommissionen, der vil give Danmark 1,74 milliarder kroner (i 2018-priser), svarende til 233,3 millioner euro, dækker de penge, som gives fra puljen i år. Det er i alt 4 milliarder euro.

Resten af puljen, der på i alt 5 milliarder euro, skal udbetales senere.

Omkring 1,1 milliard af de kroner, som Danmark står til at få, er tænkt som kompensation til fiskeriet. Resten er kompensation for tab i handlen med varer og tjenesteydelser.

Forslaget til fordeling af penge fra brexit-puljen forsøger at tage højde for, hvem der er og bliver hårdest ramt af briternes skilsmisse med EU.

Fordelingen er baseret på en række forskellige faktorer. En af dem er værdien af de fisk, som EU-fiskere fanger i britisk farvand.

Den tager også højde for landenes handel, bruttonationalprodukt (bnp) og indbyggertal.

Irland med en direkte landegrænse til Storbritannien forventes at være det EU-land, der mærker de værste følger. Irerne står også til at få flest penge fra puljen: 991,2 millioner euro, eller 7,4 milliarder danske kroner.

Dernæst er det Holland og Tyskland, som står til at modtage flest EU-penge fra den særlige pulje i 2021.

Fem lande - Irland, Holland, Tyskland, Frankrig og Belgien - står til at modtage mere end Danmark i år.

EU-parlamentariker Niels Fuglsang (S) har i denne uge skrevet et brev til EU-Kommissionen, blandt andet med en appel til at EU ikke glemmer fiskerne, når brexit-puljen er brugt op.

- Brexit er et nederlag for mange af de fiskere, der har fisket i britisk farvand i flere årtier. Derfor er det godt, at EU-Kommissionen har været hurtigt ude og prioritere fiskeriet.

- Brexit-reserven er et plaster på såret nu og her. Men fiskeriet bliver jo ikke mindre vigtigt, efter at brexit-reserven er opbrugt. Så jeg mener også, at EU bør kunne gøre mere for at sikre fiskerne i de fremtidige budgetter, siger han om forslaget.

Læs også