Politik

Et spørgsmål har trængt sig på – svaret åbenbares i et lækket notat

Regeringen siger, at det helt klare udgangspunkt skal være, at alle ledige indvandrere skal møde op et sted 37 timer om ugen. Et hidtil ubeskrevet notat fra embedsværket fortæller en anden historie.

Finansminister Nicolai Wammen, statsminister Mette Frederiksen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard præsenterede reformudspillet "Danmark kan mere I" i Statsministeriet den 7. september. En hjørnesten er en 37-timers arbejdspligt til ledige indvandrere, men nu viser det sig, at 43 pct. ventes at blive visiteret til et lavere timetal. Foto: Philip Davali “Send flere krydderier” på Nørrebro er en social catering- og cafévirksomhed, der hjælper indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet ved at lave mad ud af huset. Ghada Baba Nasser gør frokosten klar. 

Foto: Stine Bidstrup 52-årige Ghada Baba Nasser var på kontanthjælp i 20 år, indtil hun fik et job i den socialøkonomiske virksomhed "Send flere krydderier", som Jyllands-Posten besøgte for nylig på Nørrebro i København. Hun mener, at regeringens forslag er spild af tid og penge. »Man skulle hellere finde et rigtigt job til dem,« siger hun. Direktør Mirka Mozer er enig. Foto: Stine Bidstrup “Send flere krydderier” på Nørrebro er en social catering- og cafévirksomhed, der hjælper indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet ved at lave mad ud af huset. Ghada Baba Nasser (med rød kant på tørklædet) og  Tamara Ghamlouche gør frokosten klar. 

Foto: Stine Bidstrup “Send flere krydderier” på Nørrebro er en social catering- og cafévirksomhed, der hjælper indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet ved at lave mad ud af huset. Ghada Baba Nasser gør frokosten klar. 

Foto: Stine Bidstrup

Et notat fra reformforhandlingerne på Christiansborg blotlægger det, som regeringen hidtil har afvist at fortælle til offentligheden om den meget omtalte 37-timers arbejdspligt til ledige indvandrere. Det viser sig nu, at 43 pct. af de ca. 20.000 personer i målgruppen for regeringens forslag ventes at få dispensation fra de 37 timer og blive visiteret til et lavere timetal. Det svarer til 8.600 personer.

Jyllands-Posten har gennem længere tid forsøgt at få opklaret netop det, altså hvor mange der ventes at blive undtaget fra den fulde arbejdspligt, som står helt centralt i regeringens reformplan og retorik om ret og pligt over for arbejdsløse indvandrere. ..

Læs også