Serier

Skyhøje elpriser får Dansk Energi til at sætte Europas højeste elafgift i spil

Energimarkedet er ramt af et prischok. For danske elkunder betyder det, at de torsdag står til at betale historisk høje 2,25 kr. for en kilowatt-time. I 2020 var markedsprisen 0,20 kr.

Storm i energipriserne
En øjeblikkelig energikrise presser elpriserne i vejret. Torsdag er markedsprisen på el tidoblet sammenlignet med den gennemsnitlige elpris i 2020. Foto: Jesper Voldgaard.

Historisk høje elpriser får Dansk Energi til at foreslå at sænke elafgiften for at hjælpe især lavindkomstgrupper.

Elprisen
  • Markedsprisen på el på det danske marked fastsættes ved handler på den nordiske elbørs Nord Pool.
  • Markedsprisen er den rå elpris. Hertil kommer en elafgift på p.t. 0,90 kr., betaling for transport af strømmen både til det lokale netselskab og staten (Energinet) samt - for forbrugere - moms.
  • Historisk har en kilowatt-time (kWh) - alt inklusive - kostet forbrugerne 2,00-2,25 kr.
  • KWh-prisen for den enkelte virksomhed og private elkunder afhænger dog af det produkt, man har købt hos elleverandøren.
  • Nogle - typisk store virksomheder - afregner spotpriser (øjeblikspriser) og tager dermed selv risikoen for prisudsving, som selv på en stille markedsdag kan være store.
  • Andre virksomheder dækker sig ind gennem fastpriskontrakter med varierende løbetid, ligesom private elkunder typisk har et elprodukt, der tager afsæt i en gennemsnitlig markedspris over en vis periode.
  • Fastpriskontrakter og produkter med afsæt i gennemsnitlige priser skærmer dog ikke mod vedvarende stigende elpriser. De udsætter kun den truende prisstigning i en periode.

»De høje elpriser vil efter alt at dømme gælde vinteren over. For forbrugerne vil det betyde store prisstigninger. Da elafgiften rammer socialt skævt, bør regeringen fremrykke en sænkning af elafgiften,« siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Torsdag ligger den gennemsnitlige pris på en kilowatt-time (kWh) i rekordhøje 2,25 kr. I 2020 var den gennemsnitlige markedspris 0,20 kr.

Elpriserne for øjeblikket er det rene vanvid, og man kan jo ikke lade være med at bruge el.

Kim Biel-Nielsen, 72-årig elkunde

Ifølge Dansk Energi vil de rødglødende elpriser henover vinteren betyde en stigning i den månedlige elregning for en typisk husstand på op mod 400 kr., ekstra 500 kr. ved brug af varmepumpe plus 150 kr. for hjemmeopladning af en elbil.

»Elpriserne for øjeblikket er det rene vanvid, og man kan jo ikke lade være med at bruge el,« siger 72-årige Kim Biel-Nielsen fra Hørsholm, der betaler øjeblikspriser og derfor rammes nu og her af de stigende elpriser.

Den liberale tænketank Cepos er enig i behovet for hjælp, men mener, at det samfundsøkonomisk er bedre at give udsatte grupper direkte støtte.

»Uanset hvad er der en risiko for, at lavindkomstgrupper kommer i klemme i de stigende energipriser som følge af den grønne omstilling. Det er vi som samfund nødt til at forholde os til,« siger analysechef Otto Brøns-Petersen.

Danmark har EU’s højeste afgift på almindeligt elforbrug. KWh-afgiften er på 0,90 kr. plus moms.

Regeringens nylige udspil ”Danmark kan mere I” lægger op til at sænke elafgiften frem mod 2030. I 2022 er målet at sænke afgiften til 0,71 kr.

»Regeringen vil spise afgiften i bidder. Vi mener, at man i lyset af de stigende elpriser skal tage en stor mundfuld her og nu,« siger Lars Aagaard.

I en kommentar til opfordringen skriver skatteminister Morten Bødskov (S) i en mail, at elafgiften vil indgå i forhandlingerne om ”Danmark kan mere I”.

»I regeringen følger vi naturligvis udviklingen i det nordiske og det internationale energimarked tæt, hvilket vi også forholder os til i de aktuelle forhandlinger. Hvordan forhandlingerne ender, er endnu for tidligt at sige noget om,« udtaler Morten Bødskov.

I 2021 ventes elkunder at betale 11,2 mia. kr. elafgift.

Læs også
Top job