Politik

Børnefamilier i Europa: Irland i førertrøjen

Der er store forskelle på familiestørrelserne på tværs af EU-landene.

Foto: Per Folkver

Den gennemsnitlige familiesammensætning varierer kraftigt blandt EU’s medlemslande. I 2016 fandtes der 220 mio. husstande i EU, hvoraf en tredjedel havde hjemmeboende børn. Blandt medlemslandene har Irland flest husholdninger med børn, 41 pct. Til sammenligning bor der kun børn i en femtedel af de tyske husstande, 22 pct.

Tallene stammer fra Eurostat, der har indsamlet information fra familier med børn under 15 år, eller unge mellem 15-24, som er socialt eller økonomisk afhængige af en voksen.

Størstedelen af EU’s familier boede i familier med et enkelt barn i 2016. De eneste medlemslande, hvor etbarnsfamilier ikke er mest udbredt, er Holland, Sverige, Irland og Danmark, hvor to børn under samme tag forekommer oftest. Irerne har endnu engang førertrøjen på, da andelen af husholdninger med tre eller flere børn er oppe på 27 pct.

Ud af alle EU’s husholdninger med hjemmeboende børn, er 15 pct. med enlige forældre. Den laveste andel af singleforældre findes i Kroatien, 5 pct. – i den anden ende af skalaen er Danmark, hvor næsten hver tredje af alle danske husstande med børn styres af en singleforælder

BRANCHENYT
Læs også