Privatøkonomi

Mikkel Høegh

19.07.19
Mikkel Høegh, cheføkonom i Tænketanken Europa.

Når alt andet IKKE er lige

I sin tid, da jeg blev færdig på universitet, var der i slutningen af halvfemserne diskussion omkring den såkaldte ny økonomi. Lærebøgerne skal skrives om, sagde man igen og igen. H...