Privatøkonomi
0

Godt nyt for pensionister: Stigninger i boligskat kan indefryses

De cirka 60.000 pensionister, der indefryser grundskylden, går en roligere fremtid i møde.

Det bliver muligt at sove lidt roligere, hvis man vil indefryse boligskatten. Tegning: Niels Bo Bojesen

At indefryse boligskatten kan være en tidsindstillet bombe. Grundskylden, som 60.000 pensionister har indefrosset, er steget flere år i træk, og det kan efterlade dem i kæmpegæld. Men nye regler betyder, at de i fremtiden kan tage det roligere.

Det nye boligskatteforlig fra maj betyder, at pensionisterne fremadrettet vil få mulighed for at indefryse alle stigninger i deres grundskyld. Det betyder, at hvis en boligejer skal betale 30.000 kr. om året i grundskyld ved overgangen til det nye system, så vil alle stigninger i den regning kunne indefryses.

Stiger grundskylden f.eks. til 35.000 kr., kan de 5.000 kr. indefryses. Stiger skatten efterfølgende til 40.000 kr., vil de 10.000 kr. kunne indefryses.

»Derved kender boligejerne deres regning til grundskyld, allerede når de flytter ind, og over årene kan indefrysningsmuligheden bliver ganske attraktiv. Er man pensionist kan man på samme måde som i dag også indefryse den oprindelige regning på 30.000 kr. i det nævnte tilfælde, dog under den samme forudsætning om, at gælden højst må udgøre 95 pct. af ejendomsvurderingen,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Det er kun en lille del af pensionisterne, der risikerer at blive beskattet ud af deres bolig, som følge af de gentagne indefrysninger. I gennemsnit udgør indefrysningen under 10 pct. af ejendomsværdien selv for de ældre boligejere, og de fleste pensionister har derfor mulighed for at fortætte indefrysningen.

Dog har 6 pct. af pensionisterne en friværdi på under 10 pct. af ejendomsvurderingen. Dermed kan det blive vanskeligt at fortsætte indefrysningen. Kommunen må nemlig kun give lån op til 95 pct. af vurderingen.

Pensionister med lån til betaling af boligskat - samlet indefrosset beløb:

 Gennemsnitlig gældLån i pct. af ejendomsværdien
Alle i ejerbolig132.000 kr.5,9
65-69 år81.000 kr.3,5
70-74 år113.000 kr.4,9
75-79 år138.000 kr.6,3
80 år +191.000 kr.8,7

Kilde: Ældre Sagen

Når den samlede belåning i bank, realkredit og hos kommunen kommer op på 95 pct. af ejendomsvurderingen, er kommunen nødt til at smække kassen i. Det har gjort det svært for nogle pensionister, særligt i de dyre områder, hvor den årlige regning til grundskyld godt kan løbe op i 30.000 kr. om året.

Den nye boligskatteaftale gør det dog nemmere at være pensionist fremadrettet, da stigninger i grundskylden vil blive indefrosset uanset friværdiens størrelse, vurderer Lise Nytoft Bergmann.

Personer over 65 år og modtagere af visse pensioner og efterløn kan få indefrosset deres ejendomsskatter også kaldet grundskyld. Det har ca. 60.000 pensionister benyttet sig af. En undersøgelse fra Ældresagen viser, at der er stor forskel på, hvem der benytter sig af ordningen.

Tallene viser, at ca. 15 pct. af de folkepensionister, der bor i ejerbolig, har valgt at indefryse deres ejendomsskat, og at det gennemsnitlige lån er på ca. 132.000 kr. pr. familie.

Hvis ikke indefrysningsordningen havde været der, ville nogle pensionister være afhængige af at låne i banken eller realkreditinstituttet, og der er reglerne for at kunne få et lån mere restriktive end hos kommunen.

»Indefrysningsordningen skal således ses som et sikkerhedsnet for de pensionister, der ikke har den helt store opsparing,« mener Lise Nytoft Bergmann.

BRANCHENYT
Læs også