Privatøkonomi

Flere drømmeboliger ender i forsikringskonflikter

Ankenævnet for Forsikring oplever et stigende antal sager om ejerskifteforsikringer.

Colourbox Foto: Colourbox

Er du på jagt efter drømmeboligen, skal du være ekstra opmærksom på ejerskifteforsikringen.

Det bekræfter de seneste tal fra Ankenævnet for Forsikring, der behandlede et rekordhøjt antal klagesager om ejerskifteforsikring sidste år.

Omkring 18 pct. af alle sager hos forsikringsmyndigheden drejede sig således om konflikter mellem forsikringsselskaber og deres utilfredse kunder, når det kom til skadesdækning ved nye boligkøb.

Gode råd: Ejerskifteforsikringer
  • Læs tilstands- og elinstallationsrapporterne igennem. Ejerskifteforsikringen dækker ikke skader, som er nævnt i dem.
  • Tjek, hvornår huset er opført. Skader i én bygningstype vil ikke nødvendigvis også være skader i en anden bygningstype. Det skyldes, at tidstypiske byggetekniske forhold ikke har karakter af skader i forsikringsmæssig forstand. Forhold, som kan forventes af et hus med en vis alder eller af en bestemt hustype, dækkes derfor ikke af ejerskifteforsikringen
  • Vær opmærksom på, om boligen er blevet ombygget. Er et hus fra 1960’erne blevet ombygget i 2016, kan der i nogle tilfælde være risiko for, at huset får det dårligere på grund af ombygningen. Husk, at du ikke har købt et hus, der er opført i 2016
  • Vær opmærksom på, hvilke oplysninger sælger giver om huset. Ejerskifteforsikringen dækker ikke skader, som du har kendt til ved købet
  • Bed om at se tilbuddet på ejerskifteforsikringen. Det er sælgers ansvar at indhente det. Tjek fx, om forsikringsselskabet har sat forbehold for skader på huset ind. Spørg ind til forbeholdene, og hvorfor de er sat ind
  • Indhent selv flere forsikringstilbud. Der kan være stor forskel på pris og vilkår
  • Overvej, om det kan betale sig for dig at tegne ejerskifteforsikring hos det selskab, hvor du i forvejen har dine forsikringer, så du fx har hus- og ejerskifteforsikring det samme sted. Samler du dem et sted, kan det give forsikringsselskabet et større incitament til at yde en god service
  • Tjek, hvor mange sager der er rejst imod forsikringsselskabet i ankenævnet. Og hvor mange sager, det har vundet/tabt. Du kan se tallene på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside.
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I en større andel af sagerne taber forbrugeren til forsikringsselskabet, da ejerskifteforsikringen ofte ikke dækker skaderne.

De nye tal bekræfter en tendens, der har været stigende de seneste år, og som er steget næsten dobbelt så meget sidste år i forhold til 2011.

Og ejerskifteforsikring kan da også være en kompliceret affære for forbrugerne. Det mener blandt andet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der netop har udgivet en guide til ejerskifteforsikringer.

Forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring og Pension, har ingen bud på, hvorfor et stigende antal sager ender i ankenævnet, men melder, at der altid har været mange klager forbundet med ejerskifteforsikring.

»Det er en forsikringstype, der har en meget bred skadesformulering. En af årsagerne til klagerne er ofte, at forbrugernes forventningsafstemning til forsikringen ikke stemmer overens med, hvad den reelt dækker,« siger Anja Lintrup Sørensen, konsulent i Forsikringsoplysningen ved Forsikring og Pension.

Mange boligkøbere forventer nemlig, at de kan få udbedret generelle fejl og mangler ved hjælp af ejerskifteforsikringen, men her er ofte ingen dækning, vurderer forsikringskonsulenten.

»Ejerskifteforsikringen dækker kun skjulte skader ved huset, som man ikke har kunnet forvente sammenlignet med et tilsvarende hus,« konkluderer Anja Lintrup Sørensen.

Et andet problem med forsikringen skyldes, at det er sælger, der skal præsentere køber for et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det. Derfor falder valget ofte på den billigste løsning, mener konsulenten.

Sæt dig godt ind i din drømmebolig, inden du køber den, lyder opråbet fra Forsikring og Pension, hvis du ønsker at undgå skuffede forventninger.

»Gennemgå grundigt tilstandrapporten på huset, og tjek op hvad ejerskifteforsikringen reelt dækker,« lyder to konkrete råd fra Anja Lintrup Sørensen.

BRANCHENYT
Læs også