Privatøkonomi

Hvad med skatten, når jord flyttes fra land til by?

Højesteret har ved en ny dom taget stilling til beskatningen ved kommuners pligtmæssige overtagelse af arealer, der er overført fra landzone til byzone. Sagen har stor interesse for grundejere med arealer i grænseområdet mellem land og by. Bl.a. kan arealoverførsel til byzone nemlig føre til så store ejendomsskatter, at et salg bliver nødvendigt.

Kommuners fysiske planlægning sker ved udarbejdelse af kommunalplan og lokalplan...

BRANCHENYT
Læs også