Privatøkonomi

Ny beløbsgrænse for børneopsparing

En del af aftalen om finansloven for 2018 er en forhøjelse af det beløb, man kan indbetale på en børneopsparing.

Forældre og bedsteforældre kan oprette en børneopsparing, der er omfattet af særligt gunstige skatteregler. Ved finanslovsaftalen for 2018 aftalte regeringen og DF at forhøje det årlige, lovlige indskud på sådanne børneopsparinger. Kort før jul fulgte Skatteministeriet aftalen op med et lovudkast på området. Det er foreløbig tanken, at de ændrede regler skal have virkning for indskud, der foretages fra og med den 1. januar 2018.

Særreglerne for børneopsparinger drejer sig bl.a. om de skattemæssige vilkår for midler overført til børn ved indskud på en børneopsparing. Afkast af indskud på en børneopsparing er således skattefrit, både for barnet og for forældrene. Derimod er indskud på børneopsparingen ikke forbundet med skattemæssig fradragsret for giveren. ..

Læs også