Privatøkonomi

Dom om Kasi-Jespers sponsorbidrag er ret vidtgående

Spørg om penge: En af de mere markante skattesager i 2017 var sagen mellem Skat og Jesper ”Kasi” Nielsen om sponsorbidrag til forskellige sportsklubber. Jesper Nielsen har selv været meget åben om sagen, som fik stor offentlig bevågenhed. Udfaldet af sagen i Østre Landsrets dom, der er ret vidtgående, giver anledning til visse overvejelser om retsstillingen for fradrag for sponsorbidrag.

Som anført på dette sted den 20. februar 2016 har erhvervsdrivende skattemæssig fradragsret for udgifter, der afholdes til reklame med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser. Både selskaber og ejere af virksomheder drevet i personligt regi har fradragsret for reklameudgifter.

Med udgangspunkt i Skatteministeriets tilkendegivelser i et lovforslag fra 1985 om ændring af reglerne på et tilgrænsende område – som blev vedtaget og dermed anerkendt af Folketinget – er reklameudgifter traditionelt blevet beskrevet som udgifter, der »normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder«, og som »tager sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket«...

Læs også