Privatøkonomi

Cheføkonom: Overhængende fare for boligboble i storbyer

Boligpriserne i København nærmer sig priserne i Oslo.

Priserne på ejerlejligheder i de store byer er steget så meget, at der er risiko for en boligboble. Arkivfoto: Christian Sølbeck Klindt Foto: Christian Klindt Sølbeck

Risikoen for en boligboble i København og Aarhus er nu så overhængende, at de stramninger, som Folketinget har vedtaget, både er relevante og nødvendige, fastslår cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen.

Et stabilt boligmarked i balance er et fundament for en stabil samfundsøkonomi, og sporene fra Oslo skræmmer. Her har man gennemført endnu hårdere stramninger end i Danmark, og det har medført et prisfald på 11 pct. siden april sidste år. Dette prisfald har skabt så stor bekymring for økonomien, at den norske krone er faldet til et rekordlavt niveau.

»Prisstigningerne i København og Aarhus er ude af trit med den økonomiske udvikling, og det er bekymrende. Der er en ret tæt sammenhæng mellem udviklingen på boligmarkedet og resten af økonomien. Man kan sige, at boligmarkedet sætter kursen,« siger Helge Pedersen.

Den svækkede norske krone betyder faktisk, at priserne på lejligheder i København nu for første gang nærmer sig priserne i Oslo, hvis man måler dem i euro.

»Vi er der ikke endnu, men det er tæt på,« konstaterer Helge Pedersen.

Priserne på ejerlejligheder i København er de senere år steget til så højt et niveau, at mange - specielt unge - ikke længere har råd til at bo der. Det forklarer, at priserne er begyndt at stige i omegnskommunerne.

Risikoen for en boligboble er koncentreret omkring specielt København, men også Aarhus. I resten af landet følger prisudviklingen den økonomiske udvikling, og flere steder er priserne stadig ikke kommet op over niveauet før finanskrisen.

»Sporene fra finanskrisen skræmmer. Det må ikke glemmes, at når det tog var meget længere tid at komme ovenpå igen, end det var for vores nabolande Sverige og Tyskland, var det fordi, at der herhjemme var blevet bygget en gevaldig boligboble op,« konstaterer Helge Pedersen.

Det er frygten for, at der er en ny boligboble under opsejling, som er årsag til, at regeringen efter henstilling fra Det Systemiske Risikoråd har vedtaget de nye låneregler. Hvis boblen brister, kan det sprede krisestemning fra boligmarkedet til resten af økonomien.

Reglerne rammer husstande, hvis gæld er mere end fire gange så høj som indkomsten, og boligen er belånt med mere end 60 pct. Disse husstande kan ikke længere optage lån med variabel rente med en løbetid under fem år eller et afdragsfrit lån med variabel rente med en løbetid på fem år eller mere.

I forvejen er der indført et krav om egenbetaling på mindst 5 pct. ved boligkøb og en skærpet kreditvurdering i vækstområder, som København og Aarhus.

»Det skal blive interessant at følge, om de nye låneregler rent faktisk kommer til at dæmpe prisudviklingen, eller om der på et tidspunkt bliver taget nye og skrappere midler i anvendelse,« siger Helge Pedersen.

Det har f.eks. været tilfældet i Norge, hvor der nu bl.a. er krav om en egenbetaling på hele 40 pct. af prisen ved køb af bolig nummer to i Oslo.

Kombinationen af rekordlave renter så langt øjet rækker, et stærkt jobmarked og muligheden for afdragsfrie lån, betyder, at der er en stor risiko for, at priser og nybyggeri løber af sporet over de kommende år uden et indgreb, mener Helge Pedersen.

»I det perspektiv synes jeg egentlig, at det er fornuftigt, at regeringen forsøger at tage luften ud af den boligboble, som ellers er overhængende i København og Aarhus, før den brister, når renten på et tidspunkt stiger igen,« siger Helge Pedersen.

Læs også