Privatøkonomi

Skal man betale ejendomsværdiskat af et kolonihavehus?

Efter den nye vurderingslov er kolonihavehuse fritaget for vurdering – og dermed også for at betale ejendomsværdiskat. Om en anden type beskatning af kolonihuse kan komme på tale, er muligvis ikke definitivt afgjort.

Efter den såkaldte ejendomsværdiskattelov skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af boligværdien af egen ejendom. Reglerne omfatter bl.a. parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

Den beregnes som 10 promille af den del af ejendommens værdi, der ikke overstiger 3.040.000 kr. samt 30 promille af resten. Værdien opgøres som udgangspunkt som den laveste værdi af enten den aktuelle offentlige vurdering, den offentlige vurdering fra den 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller den offentlige vurdering fra den 1. januar 2002...

Læs også
Top job