Privatøkonomi

Sommerhuspriserne stiger hurtigere end huspriserne

Det økonomiske opsving har drevet sommerhuspriserne opad.

Der er for alvor kommet gang i sommerhusmarkedet med markante prisstigninger til følge. Foto: Carsten Ingemann Foto: Carsten Ingemann

For første gang i mange år stiger priserne på sommerhuse mere end parcelhuspriserne. Siden 2015 er sommerhuspriserne efter flere års efterslæb steget, og den tendens er blevet forstærket i 2017.

Samlet set er sommerhuspriserne steget med små 15 pct. siden slutningen af 2014, fremgår det af en analyse, som Realkredit Danmark har foretaget af sommerhusmarkedet.

»Det er stadig for tidligt at konkludere på, om det kun er for en kort bemærkning. Meget kommer an på opsvingets styrke og renteudviklingen i de kommende år, og sommerhusmarkedet er typisk både mere konjunktur- og rentefølsomt end parcelhusmarkedet« siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Jo længere tid renterne er historisk lavere, og jo stærkere opsvinget udvikler sig, desto mere taler for, at sommerhusmarkedet kan klare sig bedre end parcelhusmarkedet, mener han.

»Vi skal tilbage til tiden før finanskrisen for senest at have oplevet en længere periode med større stigninger i sommerhuspriserne i forhold til parcelhusmarkedet,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Sommerhuspriserne er lavere end niveauet tilbage fra 2010. Til sammenligning er huspriserne og priserne på ejerlejligheder henholdsvis 13 og 37 pct. over 2010-niveauet. Sommerhuspriserne toppede i sommeren 2007, og priserne nu er stadig i omegnen af 20 pct. lavere end dengang.

Det er snart højsæson for køb af sommerhus, og denne gang skydes den altså i gang med den største optimisme, der er set i mange år. Sommerhussalget er steget i flere år, og aktiviteten er tilbage på det højeste niveau siden 2005. 

En del af fremgangen kan tilskrives flere politiske initiativer, der blev gennemført sidste år bl.a. i form af en højere maksimal lånegrænse ved brug af realkreditlån. Det har mange sommerhusejere benyttet sig af, og ca. 50 pct. af Realkredit Danmarks lånesager har siden da haft en belåningsgrad over 60 pct.  

»De politiske vitaminpiller er dog langt fra hele forklaringen. Fremgangen på sommerhusmarkedet begyndte for alvor i 2015 – og den primære forklaring på vendingen er det økonomiske opsving. Sommerhuse er et luksusgode, og i takt med at det økonomiske opsving har taget til i styrke, har flere fået mod på at realisere sommerhusdrømmen,« mener Christian Hilligsøe Heinig.

Læs også
Top job