Privatøkonomi

Christiansborg har skoddet forslag, der kunne have sænket prisen på boliglån

En forligskreds vil gennemføre forslag, der skal skabe bedre vilkår for kunderne i landets realkreditinstitutter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foreslog, at ejendomsmæglernene igen skulle på banen i forbindelse med boligfinansieringen. Foto: Sanne Vils Axelsen.

Ejendomsmæglere skal ikke formidle boliglån. Det har en forligskreds på Christiansborg besluttet, og dermed har forligskredsen set bort fra én af de centrale anbefalinger fra Konkurrencerådet, som i en rapport fastslog, at der mangler konkurrence på realkreditmarkedet, og at det har gjort det muligt for sektoren at hæve priserne »uforklarligt« meget.

Ifølge en ekspert ville forslaget om at lade ejendomsmæglere formidle boliglån kunne have sænket de stærkt omdiskuterede bidragssatser med op mod 40 pct.

»Prisen kan falde mellem 35 og 40 pct., fordi forslaget vil føre til, at realkreditselskaberne begynder at modtage kunder direkte fra ejendomsmæglerne. Og det kan på sigt få realkreditselskaberne til at sænke bidragssatsen, fordi det bliver billigere at modtage kunder herfra end fra bankerne,« udtalte Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, sidste år til Finans.

Forslaget om at lade ejendomsmæglerne formidle boliglån ville have kunnet være med til at bryde det bånd, der er mellem mange ejendomsmæglere, realkreditinstitutter og banker, hvor banken i langt de fleste tilfælde bestemmer, at kunderne placerer realkreditlånet hos bankens realkreditinstitut.

»Denne anbefaling gennemføres ikke, da det vurderes vigtigt at sikre klarhed om, at ejendomsmægler er sælgers repræsentant,« lyder argumentet fra forligskredsen om, hvorfor den har set bort fra denne anbefaling fra Konkurrencerådet.

Forligskredsen har fulgt op på anbefalingerne fra Konkurrencerådet på flere andre områder. Der bliver bl.a. taget initiativ til, at:

  • Der i boligsalgsopstillinger skal være henvisning til prisportalen tjekboliglån.dk, hvorved finansieringsforslag kan sammenlignes
  • Der fremsættes lovforslag om at udvide adgangen til eSKAT til også at gælde for bl.a. formidlere af lånetilbud
  • Bekendtgørelsen om god skik for boligkredit revideres, så det bliver tydeligt, i hvilke institutter der er mulighed for udlevering af realkreditobligationerne, hvorved låntagerne selv kan forestå handlen
  • Juridiske rådgivere bør opfordre boligkøbere til, at der indhentes flere finansieringstilbud.

»Jeg er glad for, at der er bred politisk opbakning til de konkrete tiltag, vi nu iværksætter som opfølgning på anbefalingerne fra Konkurrencerådet. Tiltagene bidrager til, at forbrugeren kan træffe oplyste valg om boligfinansiering. Det mener jeg er nøglen til et effektivt og konkurrencepræget marked for realkredit,« lyder det fra erhvervsminister Brian Mikkelsen.

BRANCHENYT
Læs også