Privatøkonomi

Det kan bedre betale sig at spare op til pension: Se de nye regler

Folketinget vedtager fredag nye regler for pensionsindbetalinger.

Det bliver nu mere attraktivt at spare op til sin egen pension. Foto: Linda Johansen.

Det bliver mere attraktivt at spare op til ens egen pension. Folketinget vedtager fredag nye regler, der giver bedre fradragsmuligheder. Samtidig indføres et helt nyt jobfradrag.

Ændringerne vil kunne mærkes allerede i år og vil kunne give et ekstra rådighedsbeløb på op til 6.750 kr.

»Det vil bedre kunne betale sig at indbetale til pensionen og at indbetale mere. Det betyder, at den enkelte bør se, om man fortsat sparer op på den måde, der bedst passer til ens egen situation, eller om man bør ændre på den måde, man sparer op på,« siger seniorøkonom i Danica, Mads Moberg Reumert.

Også i PFA glæder man sig over de nye regler.

»Det er en god dag. Pensionsreformen gør det mere attraktivt at spare op til pension – uanset hvor gammel man er, og hvilken type pensionsopsparing man har. Det er yderst positivt, men det er også nødvendigt. For i takt med at danskerne lever længere, er der behov for, at flere sparer mere op,« siger forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum.

Her er hovedpunkterne i de nye regler:

  • Fradrag på 12 pct. af indbetalinger til pension på op til 70.000 kr. om året til personer med mere end 15 år til folkepensionsalder. Den maksimale værdi af det er ca. 2.150 kr.
  • Fradrag på 32 pct. af indbetalinger til pension på op til 70.000 kr. om året til personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalder. Den maksimale værdi udgør ca. 5.750 kr.
  • Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, og det giver en fradragsværdi på 26,6 pct. i en gennemsnitskommune.
  • Indbetaling til pension skal give ret til beskæftigelsesfradrag. Samtidig forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr.
  • Der indføres et nyt jobfradrag på 4,5 pct. af indkomster over 187.500 kr., men højst op til 243.100 kr. Fradraget kan maksimalt udgøre 2.500 kr. Fradraget indfases fra 2018 til 2020.
  • Bundskatten nedsættes med 0,02 pct.point.

For dem, der har under 15 år til pensionsalderen, vil den samlede besparelse ved de nye regler kunne løbe op i 6.750 kr. Forudsætningen er, at der indbetales 15 pct. af lønnen til pension.

Løn 400.000 700.000
Fradrag for pension 4.800 5.750
Jobfradrag 650 650
Beskæftigelsesfradrag 250 250
Bundskat 50 100
Samlet besparelse 5.750 6.750

Man skal ikke gøre noget for at få fradraget. Det fremgår nemlig af bemærkningerne til lovforslaget, at der udsendes nye forskudsopgørelser. Det betyder, at man allerede fra i år får forbedret sit rådighedsbeløb.

Alle får i dag et beskæftigelsesfradrag. Men hidtil er man blevet straffet, hvis man har indbetalt ekstra på sin pension. Pensionsindbetalingen er nemlig blevet modregnet i lønnen, inden man fik beregnet sit beskæftigelsesfradrag.

»Dem, som i dag ikke får fuldt beskæftigelsesfradrag, og som indbetaler til pension, vil få den største gevinst som følge af de nye regler. Simpelthen fordi man nu også optjener beskæftigelsesfradrag af sine pensionsindbetalinger. Men dem, som i dag allerede har det fulde beskæftigelsesfradrag, får også gevinst, men det er som følge af, at det maksimale beskæftigelsesfradrag øges,« forklarer Mads Moberg Reumert.

Her er konsekvenserne af de nye regler for beskæftigelsesfradrag:

Løn Pensionsindbetaling Fradrag nu Fradrag efter nye regler
350.000 kr. 0 kr. 9.550 kr. 9.650 kr.
320.000 kr. 30.000 kr. 8.750 kr. 9.650 kr.
Forskel
800 kr. 0 kr.

Kilde: Danica

I dag bliver man straffet, hvis man eksempelvis har en løn på 350.000 kr. og indbetaler 30.000 kr. på sin pension. Så beregnes beskæftigelsesfradraget af de 320.000 kr.

Med de nye regler beregnes det af bruttolønnen – altså de 350.000 kr. – og det giver et samlet fradrag på 9.650 kr.

Læs også