Privatøkonomi

Lønmodtageres skattefradrag for efteruddannelse

Lønmodtagere kan som udgangspunkt fradrage udgifter til efteruddannelse, som gennemføres for at ”sikre og vedligeholde” et indkomstgivende ansættelsesforhold. Udgifter til en videreuddannelse kan derimod ikke fradrages. Men afgrænsningen mellem efteruddannelse og videreuddannelse er både vanskelig og problematisk. Og måske er tiden ved at løbe fra det gældende regelsæt med særligt den teknologiske udvikling.

Mulighederne for at opnå skattemæssigt fradrag for uddannelsesudgifter afgøres efter nogle grundlæggende skatteregler, der for længst har haft 100 års jubilæum – nemlig reglerne om driftsomkostninger.

Reglerne er baseret på en klar sondring mellem udgifter vedrørende ”indkomstkilden”, og udgifter vedrørende ”indkomsterhvervelsen”. Det er kun muligt at opnå skattemæssig fradragsret for udgifter, som vedrører ”indkomsterhvervelsen” - dvs. udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.
..

Læs også
Top job