Privatøkonomi

Nye perspektiver for overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Skatteministeren har præsenteret et oplæg til gunstige skatteregler for overdragelse af familieejede virksomheder til fonde. Oplægget har til formål at fremme erhvervs-drivende fonde som ejerform. Det videre perspektiv er at fastholde danske virksomheder og dermed arbejdspladser i Danmark.

I februar 2013 fremlagde den daværende regering Vækstplan DK, der omfattede en lang række initiativer til at skabe flere arbejdspladser og sikre flere investeringer i Danmark samt styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

I april samme år indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en delaftale om en række konkrete initiativer, der skulle gøre det mere attraktivt at investere i og drive virksomhed i Danmark, herunder en række afgiftslettelser og skattemæssige lempelser. Nogle af disse lempelser er omtalt i disse spalter den 1. juni 2013...

BRANCHENYT
Læs også