Privatøkonomi
BREAKING

Dansk kvinde fik pengegaver fra rig svigerinde - nu får hun skattesmæk

Der gælder ikke nogen fast grænse for, hvornår en lejlighedsgave bliver så stor, at der kan blive tale om beskatning. Men en ny afgørelse fra Landsskatteretten giver alligevel en indikation.

En dansk kvinde skal beskattes af tre store pengegaver, som hun modtog fra en angiveligt velhavende svigerinde bosat i England. Foto: Philip Davali

En dansk kvinde har fået et rap over nallerne af Skat, efter at hun over en årrække modtog store pengegaver fra en velhavende svigerinde.

Det skriver revisionsfirmaet BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

Kvinden modtog i hvert af årene 2010-2012 på sin fødselsdag en check fra sin afdøde mands søster, der var bosiddende i England. Checksene var tænkt som en sammenlagt fødselsdags- og julegave og udgjorde hhv. 25.000 kr., 50.000 kr. og 50.000 kr.

Kvindens børn – altså giverens nevøer og niecer – fik tilsvarende gaver.

Skat mente, at kvinden både skulle betale skat af gaverne, fordi de oversteg niveauet for jule- og fødselsdagsgaver, og en bøde, fordi hendes manglende selvangivelse af gaverne måtte anses for »groft uagtsomt.«

Den afgørelse har Landsskatteretten nu stadfæstet.

Ældre mennesker giver ofte f.eks. fødselsdags- og julegaver af en ikke ubetydelig størrelse til børn, børnebørn og oldebørn. Det giver sjældent de store skattemæssige udfordringer, da der først skal betales gaveafgift, når summen af årets gaver overstiger et bundfradrag (64.300 kr. i 2018), og da kun af den overskydende del.

Men når det gælder gaver til ikke-nærtstående - f.eks. svigerinder og niecer - er det alt eller intet. Der gælder nemlig intet bundfradrag for dem. Det betyder, at der skal betales skat af hele gavens værdi, hvis gaven overstiger grænsen for det naturlige niveau.

Problemet er bare, ifølge BDO, at der ikke gælder nogen fast beløbsgrænse.

I sagen om kvinden havde Landsskatterettens sekretariat indstillet, at det kun var den del af gaverne, som oversteg et beløb på 5.000 kr. pr. år, som skulle beskattes. De 5.000 kr. kunne, ifølge sekretariatet, anses for et passende niveau.

Skat mente imidlertid, at det fulde beløb skulle beskattes, når grænsen for det passende niveau var overskredet. Det var Landsskatteretten enig i.

Ifølge BDO vil der blive skelet til afgørelsen i fremtidige sager som disse. Et niveau på omkring 5.000 kr. årligt, hvad angår lejlighedsgaver, vil formentlig blive anset som passende, vurderer BDO.

Du kan læse Landskatterettens afgørelse her.

BRANCHENYT
Læs også