Privatøkonomi

Nye regler: Sådan skal sort arbejde bekæmpes

I et lovudkast offentliggjort i juli 2018 foreslås skærpede regler vedrørende sort arbejde. Lovudkastet har fundament i en aftale mellem alle Folketingets partier fra september 2017 om en styrket indsats mod sort arbejde. Visse af reglerne har interesse også for borgere, der ikke mener at medvirke til sort arbejde.

Skiftende regeringer har gennem mange år forsøgt at begrænse sort arbejde på forskellig vis. Men der synes at være bred konsensus om, at problemet langt fra er løst.

I 2016 nedsatte Folketingets Skatteudvalg en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for at iværksætte dels initiativer af forebyggende karakter og dels initiativer til at styrke kontrollen af sort arbejde. ..

Læs også