Privatøkonomi

Stort prishop på nye biler stoppet med indgreb

En ny lovændring neutraliserer den afgiftsstigning på adskillige tusinde kroner, som nye biler stod til at blive ramt af. Fornuftigt, siger FDM.

Helt præcist bliver der i udregningen af registreringsafgifen på nye biler nu brugt en omregningsfaktor på 21 pct. Foto: Mikkel Tariq Khan.

Danske bilkøbere slipper for en ekstraregning på flere tusinde kroner. Et politisk flertal på Christiansborg har vedtaget en lovændring, der i praksis annullerer det afgiftshop, som nye biler stod til.

Det skriver bilistorganisationen FDM.

Sagen drejer sig om en ny testmode til måling af bilers brændstofforbrug. Den nye metode er mere præcis og måler i gennemsnit brændstofforbruget 21 pct. højere end med den gamle metode.

Det burde i princippet få registreringsafgiften på nye biler til at stige med mellem 7.000-9.000 kr., fordi det officielle brændstofforbrug har betydning for, hvor meget du skal betale i afgift. Dertil kom en stigning i ejerafgiften.

Men et flertal på Christiansborg har altså vedtaget et lovforslag, der forhindrer afgiftshoppet.

Nye biler kører nu kortere på literen

Den over 20 år gamle europæiske målemetode NEDC er blevet erstattet af en ny, WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

Det betyder, at der fra den 1. september kun må sælges personbiler, som er godkendt efter WLTP-normen. Varebiler har frist et år længere.

Den nye målemetode betyder, at bilerne nu testes på en mere realistisk måde. Konsekvensen er dårligere, men mere virkelighedsnære km pr. liter-tal.

Honda Civic med dieselmotor er ifølge FDM blandt de første biler, der er godkendt efter WLTP-normen. Her falder brændstoføkonomien fra 28,6 til 21,3 km pr. liter - en forværring på 25 pct.

I gennemsnit vil brændstoftallene for den danske bilpark blive 28 pct. dårligere. Det viser beregninger, som De Danske Bilimportører har fået foretaget.

Helt præcist bliver der i udregningen af registreringsafgifen på nye biler nu brugt en omregningsfaktor på 21 pct. På den måde sikres det, at registreringsafgiften i gennemsnit fastsættes på samme niveau som hidtil.

»Dermed forventes de nye regler kun i begrænset omfang at slå igennem i registrerings- og ejerafgiften,« har Skatteministeriet tidligere udtalt.

Den nye testmetode til måling af bilers brændstofforbrug forkortes WLTP og trådte i kraft den 1. september 2018. Den gælder alle nye biler, der skal indregistreres i EU.

Hvis lovforslaget ikke var blevet vedtaget, ville afgiften på den selvsamme bil være forskellig, alt efter om den var indregistreret før eller efter den 1. september, skriver FDM.

»Det illustrerer, hvorfor der er god fornuft i en neutralisering af afgiftsstigningen. Det er kun et lille år siden, man omlagde og sænkede bilafgifterne, og det vil være ironisk, hvis afgiften nu steg igen på grund af en målemetode, alle har efterspurgt. Det er vel at mærke kun på papiret, bilerne nu kører kortere på literen,« siger Torben Lund Kudsk, afdelingschef i FDM.

Den nye lov får virkning fra den 1. juli 2018. Det betyder, at bilkøbere, der ikke har fået udlignet deres registreringsafgift efter den nye omregningsnøgle, kan få for meget betalt afgift retur. Hvordan det helt præcist vil foregå, er stadig ikke fastlagt. Justeringen af ejerafgiften sker automatisk.

Læs også
Top job