Privatøkonomi

Hvornår skal parcelhusejere betale skat?

Ejerboliger kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter den såkaldte "parcelhusregel". Men en række betingelser skal være opfyldt, for at en bolig kan anses som en ejerbolig med skattefritagelse.

Der er oftest muligt at sælge skattefrit efter den såkaldte "parcelhusregel". Foto: Jørgen Jørgensen Tommy V. Christiansen, advokat (H), cand.merc.

Parcelhusreglen om skattefrit salg af en "ejerbolig" er en gammel kending for de fleste boligejere. Reglen favner bredt og berører boligejere i alle aldersgrupper på tværs af alle økonomiske skel. For den enkelte boligejer har parcelhusreglen ofte betydning for en væsentlig del af den opsparede formue gennem et langt liv.

Selvom der i princippet er tale om en enkel regel, viser praksis, at parcelhusreglen på en række punkter kan være problematisk. I disse spalter har bl.a. været omtalt kravet om, at ejendommen skal have "tjent til bolig" for ejeren. Et krav, som eksempelvis efter de markante konjunkturstigninger på fast ejendom i perioden op til finanskrisen gav anledning til talrige sager om de skattemæssige konsekvenser ved salg af en forældrekøbsbolig...

Læs også
Top job