Privatøkonomi

Snart kommer loven om aktiesparekonti

Aktiesparekonti er en ny form for skattebegunstiget investerings-/opsparingsordning, der skal fremme privates investeringer i børsnoterede aktier. Reglerne herom har været længe undervejs, og skatteministeren har nu fremsat et lovforslag herom i Folketinget.

Lovforslaget om aktiesparekonti har fundament i en aftale af 12. november 2017 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en række forskellige erhvervsrettede initiativer. Det overordnede formål med aftalen er at styrke rammevilkårene for erhvervslivet. En af delmålsætningerne er - som det siges i aftaleteksten - at styrke iværksætter- og aktiekulturen.

Ordningen om aktiesparekonti er et delelement i denne målsætning. Formålet er give danskerne et større incitament til at spare op i aktier. Med aktiesparekonti introduceres et enkelt og skattemæssigt mere gunstigt alternativ til de gældende regler om aktionærbeskatning vedrørende visse børsnoterede aktier. Efter lovforslaget skønnes op mod 900.000 danskere at ville benytte sig af ordningen. ..

Læs også
Top job