Privatøkonomi

Spørg om penge: Udlandsdanskere med sommerhus her i landet kan blive skattepligtig til Danmark

En ny afgørelse fra Østre Landsret kan betyde, at en udlandsdansker med sommerhus i Danmark, som er egnet til beboelse, får fuld skattepligt til Danmark.

Spørgsmålet om, hvornår en person har en sådan tilknytning til Danmark, at der bliver tale om fuld skattepligt, påkalder sig stigende interesse.

Problemstillingen er aktuel i flere situationer. Dels i forbindelse med ophør af skattepligt ved fraflytning fra Danmark. Og dels som et spørgsmål om indtræden af skattepligt ved tilflytning til Danmark eller længerevarende ophold her i landet. Med domstolenes opbakning har skattemyndighederne traditionelt anlagt en meget streng praksis på området...

Læs også
Top job