Privatøkonomi

Lov har lettet ret til skattefradrag for lønudgifter ved etablering og udvidelse af virksomheden

Selvstændige erhvervsdrivende har skattemæssig fradragsret for driftsomkostninger. Derimod er etableringsudgifter i bred forstand ikke forbundet med skattemæssig fradragsret. Sondringen mellem de to udgiftstyper har givet anledning til talrige skattesager.

Siden de første regler om indkomstbeskatning blev indført i 1903, har selvstændige erhvervsdrivende haft skattemæssig fradragsret for driftsomkostninger, dvs. løbende udgifter afholdt som led i virksomhedens drift. Derimod er etableringsudgifter i bred forstand ikke forbundet med skattemæssig fradragsret. Sondringen mellem de to udgiftstyper har givet anledning til talrige skattesager.

To højesteretsdomme fra 30. juni 2017 medførte en markant skærpelse på området. Men dommene blev efterfulgt af en lovændring fra 26. december 2017, der mere end imødegik konsekvenserne af disse højesteretsdomme. ..

Læs også
Top job