Privatøkonomi

Kviklånsudbydere kan imødese skærpede regler

Med et nyt lovforslag er det tanken at skærpe lovgivningen for virksomheder, der yder forbrugslån, herunder de såkaldte kviklånsudbydere. Formålet er bl.a. at undgå, at forbrugere ender i en uoverskuelig gældsfælde. Der er med lovforslaget lagt op til at stille mere vidtgående krav til det faglige og etiske niveau hos ledelsen i forbrugslånsvirksomheder end til ledelsen i erhvervsvirksomheder i almindelighed, herunder ledelsen i børsnoterede virksomheder.


Adgangen til at optage forbrugslån, herunder de såkaldte kviklån, hos udbydere uden for den etablerede pengeinstitutsektor har været i myndighedernes søgelys gennem nogle år...

Læs også
Top job