Privatøkonomi
0

Skred i formuerne: Vi sælger danske aktier og køber op i udlandet

De seneste år er der sket store omvæltninger i sammensætningen af danskernes finansielle formuer. Det viser tal fra Finans Danmark for beholdningen i investeringsforeninger vendt mod detailkunder.

Udenlandske aktier fylder mere og mere når danskerne køber sig ind i en investeringsforening. Det sker især på bekostning af danske aktier. Foto: Bloomberg photo by Michael Nagle.

Mens detailkunderne har nedbragt andelen af udenlandske obligationer til fordel for danske, har de øget beholdningen af udenlandske aktier, så værdien af dem i dag er rekordhøj.

En god udvikling, men ikke helt nok, lyder dommen fra Nordnets investeringsøkonom Per Hansen.

»Generelt har investorer det med at foretrække aktier fra deres eget land for meget, så alt andet lige er det positivt, at danskerne har fået lagt flere penge i udenlandske aktier. Hvis du kun kigger på aktie-andelen har danskerne dog stadig mange danske aktier, også uden for fondene, selv om vi også på vores data kan se, at de er blevet bedre til at gå efter udenlandske aktier,« siger Per Hansen.

Andelen af danske aktier er faldet fra 12 pct. ved udgangen af 2015 til kun omtrent 7 pct. i dag af den samlede aktiebeholdning. Tallene inkluderer dog ikke beholdningerne i de blandede foreninger, som sætter både aktier og obligationer sammen.

Værdien af de udenlandske aktier er samtidig steget til rekordhøje 329 mia. kr., mere end en tredobling af værdien ved udgangen af 2008.

På obligationssiden er det omvendt gået den anden vej. Her har danskerne øget andelen af hjemlige obligationer fra 44 pct. i 2015 til omtrent 54 pct. i dag.

»Det er et meget stort beløb, der er sat i danske obligationer. Det forventede afkast på danske obligationer ser temmelig pauvert ud. Har man rigtig mange danske obligationer kan man ikke have forventning om ret meget afkast,« siger Per Hansen og peger på, at de lave renter herhjemme faktisk i sig selv kan være en del af forklaringen på, at danskerne har lagt 210 mia. kr. i investeringsforeninger med danske obligationer som område:

»Skal du placere større beløb over en kortere årrække, så får du jo også en skidt rente i banken, så jeg tror umiddelbart det kan have været med til at forklare en del af bevægelsen. Og så har der nok også løbende været en bevægelse, hvor folk spejder mod næste krise. Med tre undtagelser har vi været i optur siden marts 2009, så det er forståeligt, hvis folk løbende har øget deres beholdning af obligationer,« siger investeringsøkonomen.

BRANCHENYT
Læs også