Privatøkonomi

Med få undtagelser skal ejer altid betale skat af ejendomsværdien

Skatteydere, der har en ejerbolig til rådighed, skal som det klare udgangspunkt svare skat af boligens ejendomsværdi i hele ejertiden. Kun i enkelte tilfælde er ejeren fritaget for ejendomsværdiskat.

Siden de første skattelove fra begyndelsen af 1900-tallet har danskerne skullet betale skat af værdien af egen bolig. Der er tale om en form for ”formueskat”, der er blevet fastholdt, selv om den generelle formueskat blev ophævet i 1996.

I mange år blev skatten af rådighed over egen bolig betegnet som ”Lejeværdi af egen bolig”. Loven blev imidlertid revideret i 1998 med vedtagelsen af den såkaldte ejendomsværdiskattelov, og fra 2000 og fremefter har skatten af rådighed over egen bolig været betegnet som ”ejendomsværdiskat”...

BRANCHENYT
Læs også