Privatøkonomi

Får en fraskilt et skattefradrag for tab på et fælles lån?

Viser det sig efter en skilsmisse eller opløsning af samlivsforholdet, at den ene part ikke kan betale sin andel af f.eks. et fælles realkreditlån, står den anden part tilbage med et tab. Ægtefællen eller samleveren, der måtte indfri gælden, kan efter kursgevinstloven have fradragsret for et sådant tab på tilgodehavendet mod den anden part. Men i virkelighedens verden ser billedet anderledes ud.

Ved en skilsmisse er der ikke altid en positiv formue at dele. Undertiden er der en nettogæld, når boet er gjort op. Også ugifte samlevende kan ved forholdets ophør stå tilbage med en nettogæld. ..

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også