Privatøkonomi

Hver femte siger op på grund af utilfredshed med chefen

Utilfredshed med chefen gælder især, hvis de er med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø, viser undersøgelse.

Utilfredshed med chefen er en mere udbredt årsag til at gå end for eksempel lang transporttid, kedelige arbejdsopgaver og løn. Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Når ansatte vælger selv at sige deres job op, skyldes det oftest utilfredshed med chefen.

Det skriver A4 Nu.

Omkring hver femte af dem, der frivilligt har skiftet job, peger på chefen som årsag.

Det viser en undersøgelse blandt 1500 erhvervsaktive danskere, som analysefirmaet Voxmeter har lavet sammen med konsulentfirmaet Ballisager. 

Det negative syn på chefen går især på, at vedkommende har skabt et dårligt arbejdsmiljø. Det svarer tre ud af fire, der har skiftet job. 

- Man begynder at få et billede af intrigante chefer, som for nogles vedkommende ikke burde være chefer, siger direktør Morten Ballisager fra konsulentfirmaet Ballisager til A4 Nu. 

- Nogle af dem er måske for dårlige til at bygge bro mellem forskellige grupperinger af medarbejdere, fordi de ikke kan se bort fra, hvem de selv bedst kan lide. 

- Og så ser vi stadig en del, der bliver forfremmet på grund af faglig formåen, og ikke fordi de er gode chefer, især inden for salg og marketing, siger han. 

Blandt faggrupper er det især sælgere, der har kvittet jobbet på grund af chefen. Den årsag angiver tre ud af ti sælgere, der har sagt op.

Inden for det offentlige har 28 procent sagt op og angivet utilfredshed med chefen som årsag. 

I den anden ende er it-branchen den gruppe, hvor færrest forlader jobbet på grund af chefen, da 12 procent har søgt andre græsgange af den grund. 

Hos Dansk Erhverv, der repræsenterer omkring 17.000 virksomheder, kan man ikke genkende billedet af utilfredshed med chefen. 

Chefkonsulent Tina Buch Olsen henviser til en undersøgelse, som organisationen lavede med analysefirmaet Norstat i januar. 

Her svarede et stort flertal, at de har et godt forhold til chefen. 

- Der er mange årsager til, at vi forlader vores job, og mange årsager til, at man tilkendegiver utilfredshed med chefen som årsag.

- Vores billede er, at der generelt er et godt forhold mellem leder og medarbejder, og at der er en god dialog og tillid, siger Tina Buch Olsen. 

Hun mener også, at de ansatte har et ansvar for at gå i dialog med chefen, hvis man er utilfreds med sit arbejde. 

- Hvis man som medarbejder går og er utilfreds med sine arbejdsopgaver, eller der er konflikter på arbejdspladsen, så prøver vi at støtte, at man tager dialogen med sin leder, i stedet for at sige sit job op ud fra nogle forudsætninger, som måske kunne være ændret, siger Tina Buch Olsen.

Læs også