Privatøkonomi

Stor mangel på boliger før studiestart

Der mangler boliger til de unge, som snart skal begynde på et studie. Det skaber utryghed, mener studerende.

Behovet er størst i København, hvor der er brug for 8400 boliger, mens der i Aarhus er tale om cirka 3900 boliger.
Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

Natten til fredag fik tæt på 66.000 unge besked om, at de er blevet optaget på en videregående uddannelse.

I år kommer der til at være behov for 22.000 boliger til nye studerende, som i forbindelse med studiestart skal flytte til en anden by eller landsdel.

Det vurderer Dansk Byggeri på baggrund af beregninger, som er lavet ud fra tallene om optag for i år.

Tallene er udtryk for, at der igen i går er akut behov for boliger, som kan være meget svære at finde, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri Sebastian Kaldahl.

»Hvis man ser på optag på de videregående uddannelser de seneste ti år, er det steget med 50 procent. Det skaber det her store behov for boliger, som jo også meget gerne skal være til at betale for de studerende,« siger han.

Af tallene fremgår det, at der i forbindelse med sommerstudiestart i år er behov for sammenlagt 17.100 boliger til nye studerende i de fire største byer - København, Aarhus, Odense og Aalborg.

De resterende knap 5000 boliger er fordelt ud over byer i resten af landet.

Behovet er størst i København, hvor der er brug for 8400 boliger, mens der i Aarhus er tale om cirka 3900 boliger.

Og både i Odense og Aalborg er der behov for cirka 2400 studieboliger.

Det er ud fra Dansk Byggeris beregninger kun muligt at sige noget om, hvor mange boliger der er behov for - ikke hvor mange boliger som rent faktisk mangler.

Men Dansk Byggeri vurderer, at manglen er stor.

Udsigten til, at det fortsat bliver endnu sværere for nye studerende at finde et sted at bo, bekymrer formanden for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Johan Hedegaard Jørgensen.

For mangel på fast bolig, der er til at betale, kan give de studerende en usikker og stresset studietid, siger han.

Derfor ønsker DSF-formanden, at politikerne gør mere for at forbedre boligsituationen i de større byer.

»Det her er et akutproblem, der kommer hvert år, og alligevel accepterer man i vid udstrækning, at vores unge mennesker i adskillige måneder nærmest skal være hjemløse,« siger Johan Hedegaard Jørgensen.

I Socialdemokratiet anerkender boligordfører Henrik Møller, at det er nødvendigt at komme i gang med at bygge flere billige boliger.

Han tilføjer, at partiet på den kortere bane vil arbejde for, at en boliggaranti, hvor de studerende tilbydes en midlertidig bolig i de første måneder af studiet, også skal indføres i København.

Der er allerede boliggaranti i Aarhus, Odense og Aalborg.

»Vi må nu i gang med at se, hvad vi har af muligheder for at kunne indfri det løfte allerede fra september,« siger Henrik Møller.

BRANCHENYT
Læs også