Privatøkonomi

Sådan er reglerne for forældrekøb af andelsbolig

Spørg om penge: Skattereglerne for forældrekøb af en andelsbolig afviger på væsentlige punkter fra forældrekøb af ejerlejligheder. Der er derfor god grund til at se nærmere på udgifterne ved de forskellige boligtyper før køb.

Reglerne for forældrekøb af henholdsvis andels- og ejerboliger er meget forskellige, og udlejning af en andelsbolig anses ifølge Landsskatterettens praksis ikke som en erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand. Arkivfoto: Finn Frandsen

Selv om boligmanglen i de store studiebyer er blevet mindre gennem de senere år, kan et forældrekøb af forskellige årsager fortsat være et alternativ for forældre med boligsøgende børn.

Forældrekøb har typisk drejet sig om ejerlejligheder, men kan i sagens natur vedrøre alle boligformer, eksempelvis én og tofamilieshuse, andelsboliger, nedlagte landbrugsejendomme m.v. ..

BRANCHENYT
Læs også