Privatøkonomi

Topskattegrænsen stiger: Så meget skal du tjene, før du bliver ramt

I 2020 stiger grænsen for, hvornår man skal betale topskat.

Grænsen for, hvornår man skal betale topskat, stiger i 2020. Foto: Jesper Mortensen Foto: Morten Jespersen

Danskerne kan tjene mere til næste år, inden de skal betale topskat. I 2020 skal årsindkomsten efter arbejdsmarkedsbidrag ligge over 531.000 kr., inden der skal betales topskat.

Det svarer til, at topskattegrænsen bliver hævet med ca. 3,5 pct. eller 17.600 kr. Det skriver revisionshuset BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

Næste år vil det kun være personer med en månedlig indkomst over 48.100 kr. før arbejdsmarkedsbidrag, der skal betale topskat. Ifølge BDO er det »et pænt nøk opad«.

»Stigningen er en konsekvens af den årlige procentregulering af beløbsgrænserne i skattelovgivningen i kombination med indfasningen af det løft i topskattegrænsen, som blev aftalt ved skattereformen i 2012. En indfasning som først afsluttes i 2022,« skriver BDO i nyhedsbrevet.

De danskere, der ligger over topskattegrænsen, vil også få lidt ud af det nye loft.

»Løftet i 2020 giver en skattelettelse på 2.640 kr. til dem, der allerede ligger over den nye grænse,« skriver BDO.

Topskatten blev indført i 1994, og den har dermed 25 år på bagen. I 2020 vil topskattesatsen - med mindre den nye regering ændrer den - ligge på 15 pct. Ifølge BDO lå topskattegrænsen i 1996 på 243.100 kr., og til næste år vil grænsen dermed være steget med 287.900 kr. på 25 år.

»Tilbage i 1996 var der 641.000 personer, der betalte topskat. Til næste år vil tallet formentlig falde til omkring 445.000. Ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik er syv ud af ti topskattebetalere mænd, hvilket angiveligt skyldes, at mænd arbejder flere timer om ugen end kvinder og langt oftere sidder i lederstillinger,« skriver BDO.

Topskatten bliver beregnet af den personlige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag. Oven i denne skal lægges en eventuel positiv nettokapitalindkomst over 45.800 kr. For ægtepar er grænsen det dobbelte, nemlig 91.600 kr.

»Personlig indkomst omfatter først og fremmest løn og virksomhedsoverskud, men også visse former for gaver samt f.eks. gevinster ved bitcoin-spekulation. I den personlige indkomst fragår indskud på pensionsordninger,« skriver BDO.

Kapitalindkomst dækker bl.a. over renteindtægter samt kursgevinster.

Læs også