Privatøkonomi

Tvister om ansættelsesforhold kan udløse fradrag for udgifter til advokat

Spørg om penge: I visse tilfælde kan det være nødvendigt for en arbejdstager at hyre advokatbistand i tvister om ansættelsesaftaler. Uanset om den ansatte vinder eller taber en sådan sag, kan arbejdstageren stå tilbage med en advokatregning. I nogle tilfælde kan den udløse skattefradrag - men ikke altid.

Stridigheder om ansættelsesaftaler kan ende i retssager og omkostninger til advokater.  I mange tilfælde er der fradrag for disse udgifter, men det er en udbredt misforståelse, at lønmodtagere altid kan få fradragsret, hvis advokatbistanden drejer sig om en konflikt med arbejdsgiveren om ansættelsesforholdet. Foto: Benjamin Nørskov

Spørgsmålet om lønmodtageres skattemæssige fradragsret for udgifter til advokatbistand vedrørende ansættelsesforholdet afgøres som udgangspunkt efter samme skattemæssige grundregler som fradrag for andre udgifter.

Der er helt generelt skattemæssig fradragsret for udgifter, herunder advokatudgifter, som er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst. Det er i den forbindelse et krav, at der foreligger en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelse af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at afholdelsen af udgiften ligger inden for de naturlige rammer af den pågældende aktivitet, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privat udgift. ..

BRANCHENYT
Læs også