Privatøkonomi
0

Tvister om ansættelsesforhold kan udløse fradrag for udgifter til advokat

Spørg om penge: I visse tilfælde kan det være nødvendigt for en arbejdstager at hyre advokatbistand i tvister om ansættelsesaftaler. Uanset om den ansatte vinder eller taber en sådan sag, kan arbejdstageren stå tilbage med en advokatregning. I nogle tilfælde kan den udløse skattefradrag - men ikke altid.

Stridigheder om ansættelsesaftaler kan ende i retssager og omkostninger til advokater.  I mange tilfælde er der fradrag for disse udgifter, men det er en udbredt misforståelse, at lønmodtagere altid kan få fradragsret, hvis advokatbistanden drejer sig om en konflikt med arbejdsgiveren om ansættelsesforholdet. Foto: Benjamin Nørskov

Spørgsmålet om lønmodtageres skattemæssige fradragsret for udgifter til advokatbistand vedrørende ansættelsesforholdet afgøres som udgangspunkt efter samme skattemæssige grundregler som fradrag for andre udgifter...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også