Privatøkonomi

Hvilke regler gælder for fordeling af tvangsarv?

Spørg om penge: Reglerne om tvangsarv har dybe rødder i fortiden og har fortsat betydning for arvedelingen indenfor den nærmeste familie. På mange måder er tvangsarven ”fredet”. Forældrene har således som udgangspunkt ikke mulighed for at begrænse arvingens rådighed over tvangsarven, hverken direkte eller indirekte gennem snærende bestemmelser om arvens anvendelse.

Forældrene har som udgangspunkt ikke mulighed for at begrænse de efterladte arvingers rådighed over tvangsarven ved at opstille snærende bestemmelser om arvens anvendelse. Arkivfoto: Polfoto<HA.4.0></cutline_credit>

Fra et udgangspunkt før kristendommen, hvor al arv tilfaldt slægten, er slægtens arvekrav efter mange hundrede år blevet reduceret til en tvangsarveret for ægtefælle og børn og da kun for en fjerdedel af afdødes formue.

Senest i tilknytning til arveloven fra 2007 drøftede man i Arvelovsudvalget, som forberedte loven, om reglerne om tvangsarv helt skulle ophæves. Der kunne således peges på hensyn, der talte for at ophæve tvangsarveretten, såvel som hensyn, der talte imod...

BRANCHENYT
Læs også