Privatøkonomi

Flere lande har fundet opskriften på tidlig folkepension til nedslidte

Postbude, skraldemænd og skolelærere får sammen med flere andre faggrupper ret til tidlig pension i Belgien. I Holland skal arbejdsgivere og fagforeninger nu udforme en tilsvarende liste.

Det er ikke raketvidenskab at skrue en model sammen for tidlig folkepension til nedslidte, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
Arkivfoto: Jens Dresling

Mens danske politikere og andre strides om, hvorvidt det overhovedet er muligt, har flere europæiske lande allerede besluttet at give folk med tilstrækkeligt mange arbejdsår i tilstrækkeligt hårde fag ret til tidlig folkepension.

Det gælder bl.a. i Holland, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter for nylig indgik en ny pensionsaftale, som foruden gradvis forhøjelse af pensionsalderen også indeholder ret til offentlig pension tre år før tid.

I Holland udestår arbejdet med at udpege de særligt hårde fag. Det skal de hollandske arbejdsgivere og fagforeninger nu i gang med.

Den liste er allerede lavet i Belgien. Her figurerer job som postbud, togchauffør, renovationsmedarbejder, sygeplejerske, fængselsbetjent, buschauffør, pædagog, skolelærer og gymnasielærer.

Også de finske pensionsregler indeholder mulighed for offentlig pension før tid, mens 45 år på arbejdsmarkedet i sig selv udløser ret til pension i Tyskland.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard understreger, at Danmark selvfølgelig også kan finde en model, når andre europæiske lande kan.

»Det bekræfter mig i, at det ikke er raketvidenskab. Selvfølgelig er pensionsmodellerne mange steder anderledes end den danske, som er fuldt skattefinansieret, men ikke desto mindre er udfordringerne med at strikke en model sammen nogenlunde de samme,« siger han.

Regeringen har endnu ikke løftet sløret for, hvordan den vil opfylde løftet fra valgkampen om at give medarbejdere med godt og vel 40 år på arbejdsmarkedet ret til folkepension et par år før den gældende folkepensionsalder.

Til gengæld har regeringen gjort det klart, at der i første omgang kun er afsat 3 mia. kr.

Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad understreger, at arbejdsgivernes indvendinger ikke går på teknikken, men på visdommen i at trække danskere ud af arbejdsmarkedet, når der er brug for folk.

»Regeringen må blive konkret i sine overvejelser, men mit udgangspunkt er helt grundlæggende det modsatte,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også